Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Sesiune de Informare-Antreprenoriat Social – Progres, Echitate, Respect(ASPER)

AsociațiaPsihologilorGorjeniaorganizatluni03februarie2020,ora15.00,laRamnicuValcea,AgentiaVilextur, str. General Magheru nr.6, bl. V6o sesiunede informarein cadrulproiectuluiPOCU/449/4/16/128242“AntreprenoriatSocial-Progres,Echitate,Respect(ASPER)”,cofinanțatdin Fondul Social European prinProgramulOperaționalCapitalUman2014-2020, la care au participat 32 de persoane.
Proiectulesteimplementat deAsociațiaPsihologilorGorjeniînparteneriat cuFundațiaBasarabșiSOCIAL COM S.R.L.
Proiectularecaobiectivgeneralinfiintarea a 21 intreprinderisocialeșiconsolidareacapacitățiicelor 21 intreprinderi de economiesocială de a funcționaîntr-o manieră auto-sustenabilă, pentrufacilitareaaccesului la ocupareaforței de muncapentru 90 persoane, peparcursul a 36 lunișipromovareaantreprenoriatului social și a in tegrăriivocaționaleînîntreprinderilesocialeșieconomiasocială din RegiunileSud-Vest OlteniașiSud – Muntenia, înjudețeleGorj, Dolj, Mehedinți, Vâlcea, Argesși Dâmbovița.
Proiectulnostrusi-a stabilit ca areal de implementareregiuneaSud-Vest Oltenia(judeteleGorj,Dolj, Mehedinți, Vâlcea) siRegiuneaSud – Muntenia(județeleArgesși Dâmbovița), urmandsafurnizezeserviciiprininfiintarea a3 birouri de implementare,gazduite in locatiiinchiriate dinTârgu Jiu, Curtea de Argeș, siDrobeta-TurnuSeverin.
Principalelerezultatepreconizate a fi atinse la sfârșitulproiectului:
– Desfasurareaprogramului de formareAntreprenor in economiasocialașicel de „Competentedigitale” pentru 120 persoane;
– Certificarea a minim 90% din grupultinta (108 persoane);
– Realizarea a celputin 60 planuri de afaceri;
– Angajarea a pana la 90 persoaneîncadrul SES.
– 21planuri de afaceriselectate – repartizarezonală: Jud Gorj – Valcea – 7 (si 4 in rezerva), Jud Arges – Dambovita – 7 (si 4 in rezerva), Jud Mehedinti – Dolj – 7 (si 4 in rezerva).
– Dezvoltaredurabila. Celputin 3 Planuri de Afaceriselectatepentrufinantareprinintermediulschemei de minimis, reprezentand 14%, vorpropuneactivitaticevorpromovasprijinireatranzitieicatre o economie cu emisiiscazute de dioxid de carbon sieficienta din punct de vedere al utilizariiresurselor.
– Inovare s ociala. Celputin 3 Planuri de Afaceriselectatepentrufinantareprinintermediulschemei de minimis, reprezentand 14%, vorpropuneactivitaticevorpromovainovareasociala
Grupultintaestecompus din minim 120 persoane care dorescsaînființezeîntreprinderisociale, cu varstapeste 25 ani.
Valoareafinanțăriiproiectului“Antreprenoriat Social – Progres, Echitate, Respect(ASPER)”,cofinanțat din Fondul Social European prinProgramulOperațional Capital Uman2014-2020este:10.385.907,16 lei. Valoareatotală a proiectului:12.259.080,30 lei
Date de contact:
AsociațiaPsihologilorGorjeni
Adresa:Strada TudorVladimirescu,Nr.36,Târgu Jiu,Gorj, Telefon/fax: 0253.213041Facebook:https://www.facebook.com/Psihologi Site:www.apsg.ro