Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Revoltător! La Centrul de plasament Andreea, vaccinurile şi medicamentele sunt ţinute în spaţiul frigorific destinat alimentelor

Un prim control s-a desfăşurat în urma hotărârii Colegiului Prefectural de luna trecută. Atunci s-a adus în discuţie situaţia dramatică din zona centrelor de plasament. De asemenea, au fost pomenite cazurile de abuz de pe teritoriul întregii ţări, amintindu-se şi de cazul din judeţul nostru, în care un copil instuţionalizat şi-a pierdut viaţa prin înec. Prefectul a propus un proiect de hotărâre prin care să fie constituită o comisie mixtă care să aibă în componenţă un reprezentant al Instituţiei Prefectului, un reprezentant al Inspectoratului de Poliţie, un reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea şi un reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului. Membrii comisiei vor vizita în perioada iulie-septembrie 2016, centrele de plasament pentru copii aflate în subordinea DGASPC Vâlcea. Vor verifica condiţiile de igienă, de sănătate şi de tratament, în scopul preîntâmpinării unor eventuale abuzuri. Comisiile vor fi coordonate de reprezentantul Instituţiei Prefectului şi vor prezenta, lunar, un raport de activitate în cadrul şedinţelor Colegiului Prefectural. Asta înseamnă că până în septembrie, la toate şedinţele, să se aducă în discuţie acest subiect, lucru care s-a şi întâmplat în luna iulie.

Primul control s-a desfăşurat la Centrul de Plasament Andreea, din municipiul Râmnicu Vâlcea. Laurenţiu Papa, şef serviciu în cadrul Prefecturii Vâlcea, a fost cel care a prezentat raportul: ”Acest centru de plasament are în statul de funcţie un număr de 56 de posturi, dintre care 15 posturi erau declarate vacante. La data controlului numărul de beneficiari din acest centru de plasament era de 37. Serviciul social de acolo prezintă licenţă de funcţionare provizorie din data de 18.01.2016. Într-o primă etapă au fost verificate graficele de lucru, condica de prezenţă şi fişele postului personalului care lucrează acolo, şi au fost identificate anumite neconformităţi, cum ar fi: în graficul de lucru din luna iulie s-a constatat că acesta nu este vizat de şeful serviciului de resurse umane şi nici nu este aprobat de conducătorul instituţiei. De asemenea, în condica de prezenţă se găsea o poziţie nesemnată, s-a descoperit, ulterior că persoana în cauză era în concediu medical (…). În ceea ce priveşte fişele de post, nu au fost găsite la centrul de plasament, motivându-se că se regăsesc la sediul DGASPC Vâlcea şi au fost prezentate în ziua următoare, comisiei.

Din punct de vedere al condiţiile igienico-sanitare, s-au constatat o serie de neconformităţi, cum ar fi: spaţiul în care funcţionează cabinetul medical este insuficient dotat, nu există spaţiu frigorific vaccinurile şi medicamentele fiind ţinute în spaţiul frigorific de la blocul alimentar. Personalul de la blocul alimentar nu are efectuat examenul coproparazitologic şi coprobacteriologic, şi nici cursurile privind noţiunile de igienă. La nivelul unităţii se desfăşoară activitate de preparare de meniuri şi servirea acestora, şi s-a constatat că nu se respectă în totalitatea administraţia spaţiilor respective. De asemenea, o parte din produsele alimentare erau depozitate necorespunzător, direct pe paviment, la temperatură ambiantă şi nu există aparatură pentru monitorizarea condiţiilor de microclimat. De asemenea, nu era amenajat un spaţiu pentru lucrurile neconforme, iar blocurile sanitare necesită lucrări de igienizare, întrucât pereţii prezintă infiltraţii.

Comisia a dispus o serie de măsuri, din care aş cita: (…) prin procesul-verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, încheiat de Direcţia de Sănătate Publică s-a dispus respectarea legislaţiei sanitare în vigoare şi remedierea deficienţelor constatate într-un termen de 30 de zile, urmând ca această comisie să procedeze la verificarea ulterioară a îndeplinirii măsurilor dispuse. Totodată prin nota de inspecţie încheiată, magazionerul a fost sancţionat contravenţional cu o amendă de 600 de lei.”

Şi preşedintele Consiliului Judeţean, Constantin Rădulescu, doreşte să se implice în acest demers. Astfel, va declanşa procedurile legale pentru a lămuri situaţia şi pentru a remedia rapid toate neregulile sesizate la respectivul centru.

Aceasta va fi o primă preocupare a preşedintelui, de altfel, în această perioadă, s-a şi întâlnit cu toţi şefii de centre. Cea mai mare problemă s-a întâlnint la centrul din Nord şi la cel din Ostroveni. Aici, paznicii sunt prea puţini şi trebuie să se ia măsuri din acest punct de vedere. Se are în vedere preluarea acestora de către Serviciul Public de Pază, sau contractarea unui serviciu de pază separat. Este vizată și întărirea patrulelor de poliţie şi jandarmi în zonele respective.