Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Raport îngrijorător al Centrului Antidrog Piteşti: Vârsta de debut a consumului de droguri a scăzut la 11 ani

La sfârşitul săptămânii trecute, a avut loc la Piteşti, în Sala de Şedinţe a Instituţiei Prefectului Argeş, prezentarea Raportului de activitate 2013 la nivelul Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Piteşti (CRPECA Piteşti).

La acest eveniment au participat directorul Agenţiei Naţionale Antidrog, chestor de poliţie Sorin Oprea, şeful CRPECA Piteşti, comisar-şef Constantin Durleci, specialişti din cele două Centre (Argeş şi Vâlcea), componente ale CRPECA Piteşti, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor partenere din judeţul Argeş (Prefectura, Consiliul Judeţean, Direcţia de Sănătate Publică, Penitenciarul Colibaşi, ATOP, Inspectorarul de Jandarmi, Inspectoratul Şcolar, organizaţii neguvernamentale).

Şeful CRPECA Piteşti a prezentat Raportul de activitate a CPECA Vâlcea şi CPECA Argeş, urmat de discuţii şi aprecieri ale participanţilor referitoare la colaborarea cu Agenţia Naţională Antidrog în anul 2013.

Referitor la serviciile de asistenţă, numărul beneficiarilor aflaţi în management de caz a crescut, aceasta datorându-se şi introducerii tratamentului medicamentos pentru menţinerea abstinenţei la alcool. De asemenea, au fost acordate un număr de 110 informări şi consilieri individuale persoanelor care s-au adresat Centrului.

În cadrul procesului de monitorizare a urgenţelor nonfatale datorate consumului de droguri, prin transmiterea de către Unităţile de Primiri Urgenţe a Fişei standard de înregistrare a urgenţelor medicale datorate consumului de droguri, în cursul anului 2013 au fost comunicate de către U.P.U. Vâlcea 9 de astfel de fişe, faţă de 22 în anul 2012.

În cursul anului 2013, colaborarea cu autorităţile şi instituţiile locale s-a concretizat prin organizarea sau participarea în calitate de invitaţi, la 20 de întâlniri de lucru, seminarii şi mese rotunde. În cadrul C.P.E.C.A. Vâlcea funcţionează o reţea de 17 voluntari din rândul elevilor, studenţilor, medicilor, asistenţilor sociali, psihologilor, etc. cu vârste cuprinse între 16 şi 40 de ani, 13 de sex feminin şi 4 de sex masculin, care participă la activităţile derulate de Centru pe plan judeţean. În anul 2013, aceştia au participat la un număr de 20 de activităţi ale Centrului.

De asemenea, lunar C.P.E.C.A. Vâlcea monitorizează fenomenul şi evidenţa infracţionalităţii la regimul drogurilor, prin colectarea lunară a informaţiilor de la D.I.I.C.O.T. Vâlcea. Astfel, în cursul anului 2013 au fost înregistrate 18 cauze penale soluţionate, în cadrul cărora au fost cercetate 34 de persoane.

De asemenea, directorul Agenţiei Naţionale Antidrog a accentuat rolul Agenţiei de coordonare şi monitorizare a fenomenului drogurilor la nivel local şi naţional şi a prezentat tendinţele la nivel naţional: conform studiului ESPAD 2011 referitor la elevii de 16 ani, prevalenţa consumului oricărui tip de drog de-a lungul vieţii este de 10%, a crescut prevalenţa bolilor infecţioase asociate consumului de droguri (HIV, hepatite virale), a scăzut vârsta de debut a consumului la 11 ani, s-a schimbat modul de consum de la drogurile clasice – heroină la noile substanţe cu proprietăţi psihoactive („etnobotanice”).