Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

INS: Şomajul a scăzut nesemnificativ în trimestrul trei anul acesta

În trimestrul trei 2014, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 62,6%. Rata şomajului1 a fost de 6,5%. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 67,2%, la o distanţă de 2,8 puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020.
În trimestrul trei al anului 2014, populaţia activă a României era de 9.437 mii persoane, din care, 8.822 mii persoane erau ocupate şi 615 mii persoane erau şomeri. Raportul de dependenţă economică (numărul persoanelor inactive şi în şomaj ce revin la 1000 persoane ocupate) a fost de 1.256‰, mai ridicat pentru persoanele de sex feminin (1.626‰), precum şi pentru cele din mediul urban (1.265‰).
Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 67,1%.
În trimestrul trei 2014, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) de 62,6% a crescut faţă de cea înregistrată în trimestrul anterior (1,4 puncte procentuale).
Gradul de ocupare era mai mare pentru bărbaţi (70,2%, faţă de 54,9% pentru femei) şi pentru persoanele rezidente în mediul rural (63,9% faţă de 61,6% în mediul urban).
Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 25,0%.
Rata şomajului în trimestrul trei 2014 a fost de 6,5%, în scădere faţă de trimestrul anterior (6,7%). Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 0,6 puncte procentuale (6,8% pentru bărbaţi faţă de 6,2% pentru femei), iar pe medii rezidenţiale, de 3,0 puncte procentuale (7,9% pentru mediul urban, faţă de 4,9% pentru mediul rural). Rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (22,5%) în rândul tinerilor (15-24 ani).