Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Foto: kidizi.ro

Înregistrarea copilului nou născut se va face în 30 de zile de la naştere

Foto: kidizi.roÎntr-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne(MAI), se arata că s-a publicat în Monitorul Oficial, Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2016 care stabileşte că înregistrarea naşterii copilului trebuie finalizată în 30 de zile de la naştere. În cazul în care este depăşit şi acest termen de 30 de zile, nu se mai aplică procedura de înregistrare tardivă a naşterii pe cale judecătorească, ci procedura pe cale administrativă, a mai anunţat MAI.

„Înregistrarea naşterii se va face cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale şi cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenta a persoanelor sau, după caz, al municipiului Bucureşti.” Autorităţile statului, în vederea înregistrării naşterii vor efectua după caz, o serie de activităţi (verificări în registrele de stare civilă, în evidenţele cazierului judiciar şi în evidenţele operative, luarea unor declaraţii etc.)

O altă noutate este că nu se va mai solicita expertiza medico-legală în cazul înregistrării tardive a naşterii. Până acum, aceasta era obligatorie în acest caz. Noul act normative se aplică şi în cazul copiilor mai mari şi a adulţilor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă.

Pentru copiii instituţionalizaţi, în actele de identitate eliberate. va fi înscris domiciliul sau reşedinţa la adresa instituţiei sau centrului unde sunt instituţionalizaţi. Şi persoanele internate într-o unitate sanitară, pot solicita serviciului public comunitar de evidenta a persoanele pe raza căruia se află instituţia sanitară, eliberarea unui nou act de identitate.