Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

GHID UTIL: Obţinerea “numerelor roşii” pentru maşini

Dacă ţi-ai cumpărat recent o maşină, dar din diverse motive nu poţi să o înmatriculezi imediat sau vrei să o vinzi fără a plăti taxa auto, poţi opta pentru câteva luni de răgaz. Numere provizorii (numerele roşii) pot fi soluţia perfectă.

Până la înmatriculare, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Vâlcea autorizează provizoriu circulaţia autovehiculelor şi a remorcilor neînmatriculate, pentru o perioadă ce nu va depăşi 30 de zile, dar nu mai mult de data la care expiră asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.

Iată de ce documente ai nevoie şi cât te costă: cererea solicitantului; dovada încheierii unei asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia, pe numele solicitantului; dovada plăţii taxei de autorizare provizorie a circulaţiei – 7 lei; copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului; actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie sau, în cazul persoanei juridice, documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie; dovada plăţii contravalorii plăcutelor cu număr provizoriu – 40 lei; dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie – 13 lei; copia declaraţiei vamale pentru vehiculele de provenienţă străină la care se solicită înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizări.

Vehiculului căruia i s-a acordat autorizaţie de circulaţie provizorie i se pot atribui succesiv, în aceleaşi condiţii, mai multe autorizaţii provizorii care nu pot însă cumula mai mult de 90 de zile. Autorizaţia de circulaţie provizorie dă dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul României. Autorizaţia de circulaţie provizorie şi plăcile aferente se eliberează pe loc la ghişeul Serviciului de Înmatriculări.