Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Finanțare până la sfârșitul anului pentru persoanele cu dizabilități şi protecţia copilului

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 au fost asigurate pentru întregul an bugetar 2019 resursele necesare pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului, centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap, asistenți personali sau, după caz, indemnizațiile persoanelor cu handicap grav.
Bugetele locale au asigurată finanțarea integrală pentru plata acestor drepturi, atât prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cât şi prin repartizarea a 100% din impozitul pe venit colectat la bugetul de stat.
Potrivit prevederilor art.5 alin.(7) din, nr.50/2019, în anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a legii:
– finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul județelor și sectoarelor municipiului București, se asigură din veniturile proprii ale acestora și, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,
– finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București se asigură din veniturile proprii ale acestora și, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
În ceea ce privește sumele alocate bugetelor locale prin legea bugetului de stat pe anul 2019, este important de precizat că:
– sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate prin legea bugetară sunt în cuantum de 11,4 miliarde lei, cu 5,2 miliarde lei mai mult decât s-a alocat în anul 2018;
– impozitul pe venit colectat la bugetul de stat care se repartizează bugetelor locale este estimat la 22,2 miliarde de lei, cu 4,8 miliarde lei mai mult decât s-a repartizat în anul 2018.
Din datele mai sus prezentate, se poate observa ca bugetele locale beneficiază în anul 2019 de surse suplimentare în cuantum total de 10 miliarde lei (fără a fi luate în calcul excedentele acumulate până la sfârșitul anului 2018 de bugetele locale în sumă de 13,1 miliarde lei), în timp ce necesarul estimat pentru plata drepturilor de asistență socială transferate în sarcina UAT-urilor este de cca. 6,1 miliarde lei (comparativ cu cca. 5 miliarde lei în anul 2018). Prin urmare nu se poate pune în discuție lipsa fondurilor pentru plata drepturilor de asistență socială.