Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Fereastra şi balconul orientate către curtea vecinului trebuie să respecte anumite condiţii

Codul civil în vigoare reglementează, într-un capitol distinct, limitele legale ale dreptului de proprietate privată, printre care se numără şi vederea asupra proprietăţii vecinului. Astfel, în actul normativ se face referire atât la condiţiile în care poate apărea o fereastră sau o deschidere în zidul comun, cât şi la distanţa minimă ce trebuie respectată între curtea vecinului şi fereastra pentru vedere ori balconul construit.

În primul rând, referitor la fereastra sau deschiderea în zidul comun, documentul citat stabileşte prin intermediul art. 614 că nu este permis să se facă fereastră sau deschidere în zidul comun decât cu acordul proprietarilor.

În ceea ce priveşte distanţa minimă pentru fereastra de vedere, legiuitorul stipulează păstrarea unei distanţe minime între curtea vecinului şi fereastra de vedere ori balconul construit. “Este obligatorie păstrarea unei distanţe de cel puţin 2 metri între fondul, îngrădit sau neîngrădit, aparţinând proprietarului vecin şi fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond”, este explicat la art. 615 din Codul civil.

De asemenea, fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări neparalele cu linia de hotar spre fondul învecinat sunt interzise la o distanţă mai mică de un metru.

Nu în ultimul rând, referitor la fereastra de lumină, dispoziţiile din actul normativ nu exclud dreptul proprietarului de a-şi deschide, fără limită de distanţă, ferestre de lumină, cu respectarea unei condiţii: construcţia acestora să împiedice vederea spre fondul învecinat.