Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

DGASPC Vâlcea angajează! 18 posturi scoase la concurs

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

Echipa mobilă de prevenirea abandonului – Râmnicu Vâlcea
• 1 post asistent social specialist – cod COR – 263501

Centrul de îngrijire şi asistenţă Bistriţa
• 1 post asistent social debutant – cod COR – 263501
• 1 post psiholog stagiar cod COR – 263402

Centrul de îngrijire şi asistenţă Lungeşti
• 1 post asistent social debutant cod COR – 263501

Centrul de îngrijire şi asistenta Milcoiu
• 1 post asistent social principal – cod COR – 263501

Centrul de recuperare şi reabilitare Govora
• 1 post psiholog practicant cod COR – 263402

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihică Măciuca
• 1 post psiholog specialist cod COR – 263402

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
• 1 post interpret mimico-gestual – studii postliceale cod COR – 235202
• 1 post asistent social specialist – cod COR – 263501 C.R.R.N. nr. 1 Băbeni
• 1 post psiholog stagiar cod COR – 263402

Centrul de criză şi respiro Băbeni
• 1 post psiholog practicant cod COR – 263402

Centrul de îngrijire şi asistenţă Bistriţa
• 3 posturi infirmieră cod COR – 532103
• 1 post spălătoreasă – cod COR – 912103

Centrul de îngrijire şi asistenţă Lungeşti
• 1 post administrator – cod COR – 515104
• 1 post lenjereasă – cod COR -753101

Centrul de îngrijire şi asistenţă Zătreni
• 1 post magaziner – cod COR- 432102

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
• psiholog specialist, psiholog practicant, psiholog stagiar – cod COR 263402 studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie, specialitatea psihologie, atestat de liberă practică (cu gradul corespunzător postului, respectiv practicant, stagiar), eliberat de colegiul psihologilor,
• asistent social specialist, principal şi debutant – cod COR 263801 absolvent studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei sociale, specialitatea asistenţă socială, aviz de exercitare a profesiei (gradul corespunzător postului, respectiv: specialist, principal şi debutant) eliberat de colegiul asistenţilor sociali, pentru postul de debutant nu este necesara vechime în profesie;
• kinetoterapeut şi kinetoterapeut debutant – cod COR 226405, absolvent de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea kinetoterapie, pentru postul de debutant nu este necesară vechime în funcţie;
• interpret mimico-gestual – cod COR 235202, absolvent de studii postliceale, specializare limbaj mimico gestual, vechime în funcţie minimum 6 luni;
• administrator, studii medii – treapta I – cod COR 515104 vechime minimum 6 luni în funcţia de administrator;
• spălătoreasă cod COR 912103 – studii generale sau medii, nu necesită vechime,
• infirmieră – cod COR 532103 – certificat calificare în profesia de infirmiera de minimum 720 ore, nu necesită vechime;
• lenjereasă -cod COR 753101- studii medii, certificat de calificare profesională în meserie, vechime în profesie minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 16 noiembrie 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 27 noiembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu sediul în Râmnnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 28, tel. 0250/734.758.