Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Cornelia Ruja: „Omul nu trăiește izolat, ci are nevoie de a lua contact cu cei din jur şi asta se poate realiza cu ajutorul specialiştilor din asistenţa socială”

Cornelia Ruja a absolvit Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Politice – Specializarea Asistenţă Socială din cadrul Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti. Timp de 21 ani a lucrat ca asistent social în cadrul Primăriei comunei Laloşu, judeţul Vâlcea, iar din anul 2019 este expert judeţean servicii sociale în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

• Reporter: Care sunt motivele pentru care după 21 de ani aţi ales să vă desfăşuraţi activitatea într-un alt domeniu al asistenţei sociale?

• Cornelia Ruja: Motive ar fi multe. Sistemul de asistență socială din România are multe probleme care nu au putut fi rezolvate. Legislaţia în vigoare nu permite profesionistului din domeniu să acționeze pe mai multe planuri pentru a-i ajuta cu adevărat pe oamenii aflați în dificultate, marginalizaţi sau în situații de risc. Există foarte mari diferențe între județe și mai ales între mediul urban și cel rural. De obicei, cazurile din mediul rural, în lipsa unui asistent social, nu pot fi rezolvate cu profesionalim şi responsabilitate, iar costurile de a susține salariul unui asistent social, unui specialist adică, sunt limiate. Ar trebui ca salariile asistenților sociali de la nivel rural să fie suportate de la bugetul central, prin ministerul de resort, și nu de la nivel local, din bugetele primăriilor, în acest fel sistemul de asistenţă sociala să nu mai fie masă manipulatoare pentru demnitarii comunităţilor locale.

• Rep.: Cât de important este rolul asistentului social în comunitate?
• C. R.: Importanţa şi munca unui asistent social în comunitate este esenţială şi foarte importantă deoarece ea are rolul de a ajuta oamenii în rezolvarea problemelor legate de situaţia lor socială şi materială, chiar şi de viaţa personală. Asistentul social îndeplineşte o misiune socială care are la bază valorile şi principiile fundamentale ale profesiei: justiţia socială, demnitatea şi unicitatea persoanei, integritatea persoanei, autodeterminarea, confidenţialitatea, importanţa relaţiilor interumane, furnizarea serviciilor cu competenţă şi în beneficiul clienţilor.

• Rep.: Actualul loc de muncă ce atribuţii şi responsabilităţi presupune?
• C. R.: Particip și mă implic în planificarea intervențiilor lunare în cadrul Proiectului INTESPO. Colaborez cu membrii echipei de intervenție locală ai Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea. Identific tinerii NEETs ce fac obiectul activităților proiectului. Identific și evaluez problemele socioumane atât ale tânărului NEETs, cât și ale familiei acestuia în scopul de a facilita incluziunea socială. Stabilesc modalitățile concrete de acces la prestații și servicii specializate de asistență socială pe baza evaluării nevoilor. Întocmesc ancheta socială a tinerilor NEETs identificați în cadrul proiectului. Am rol de a coordona şi de a acorda suport în implementarea de proceduri, metodologii şi instrumente specifice de lucru în domeniul serviiciilor sociale.

• Rep.: Care sunt opiniile dumneavoastră cu privire la sistemul actual de asistență socială?
• C. R.: În opinia mea cred că reglementările legate de prestaţiile sociale sunt multiple şi explicite, însă cele privind sistemul serviciilor de prevenire sunt mult mai puţin numeroase şi, mai ales, mult mai vagi şi inconsistente. De asemenea, alocările efective de fonduri pentru a asigura cheltuielile sociale şi cele cu protecţia socială la un nivel considerat a fi adecvat cu nevoile beneficiarilor nu se fac decât în sfera prestaţiilor sociale, iar sfera serviciilor de prevenire este complet ignorată. Prevederile legislative nu au relevanţă mare pentru a înţelege modul în care au fost gândite şi modul în care au fost sau sunt folosite în practică.

• Rep.: Celor care vor să îmbrăţişeze profesia de asistent social ce motive le-aţi da?
• C. R..: Unul dintre motive ar fi formarea noastră ca persoană, care ne ajută să vedem ceea ce putem fi sau deveni noi ca oameni, persoana care provoacă mai multe emoții, aduce mai multe informații valoroase, furnizează pe diferite căi noi modalități de a îmbunătăți viața celeilalte persoane. Doar în acest fel putem spune că avem VALOARE SOCIALĂ, iar inteligenţa interpersonală te ajută să o obții. E foarte simplu: cu cât lucrezi la inteligenţa socială, tu devii mai mult genul de persoană care oferă în mod necondiționat diferite mijloace de a îmbunătăți viața celor din jurul tău, cu atât îți crește valoarea socială pe care o vei folosi, ulterior, pentru a primi aceeași cantitate de valoarea, sub diferite forme (bani, servicii, oportunități, parteneriat etc.) Alt motiv ar fi că omul este o ființă socială. El nu trăiește izolat, ci are nevoie de a lua contact cu cei din jur şi asta se poate realiza cu ajutorul specialiştilor din asistenţa socială. Nu în ultimul rând, dat fiind faptul că viața este o călătorie de continuă creștere, evoluție și dezvoltare, putem afirma că este, de fapt, un PROCES DE ÎNVĂȚARE, prin care acumulăm diferite cunoștințe și asimilăm diferite experiențe prin contactul cu OAMENII.