Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Certificatul energetic: un document util

Certificatul energetic (certificatul de performanţă energetică) are rolul de a stabili eficiența energetică a unei clădiri, capacitatea de a oferi un confort termic cât mai ridicat cu cât mai puţine costuri.
Casele inteligente sunt locuinţele viitorului, astfel că tot mai mulţi oameni solicită un certificat energetic sau chiar un audit energetic pentru a afla cum pot spori reduce costurile energetice.
Dincolo de cei care solicită din proprie iniţiativă acest document, în cadrul unor operaţiuni de renovare şi modernizare, există situaţii unde obţinerea actului este impusă prin lege:
• La vânzarea unui imobil;
• La închirierea unui imobil;
• La recepţia finală a unei clădiri noi.
Contractele de vânzare-cumpărare semnate în lipsa existenței unui certificat energetic sunt supuse nulităţii relative şi pot fi contestate în instanţă.
Eliberarea documentului se face de către un auditor energetic atestat.
Acesta va folosi o metodologie specifică pentru a calcula eficiența energetică, pornind de la documentele clădirii.
În plus, va întreprinde o vizită la faţa locului, cu scopul de a culege diferite date şi a face măsurătorile necesare calcului său.
Câteva dintre informațiile necesare pentru întocmirea certificatului de performanță energetică:
• Orientarea cardinală a locuinţei;
• Starea de degradare a faţadei;
• Etajul;
• Grosimea pereţilor exteriori;
• Materialele din care sunt clădiţi pereţii exteriori;
• Tâmplăria;
• Mărimea ferestrelor;
• Starea balcoanelor, deschise sau închise;
• Prezența subsolului şi a podului;
• Numărul punctelor de apă şi prezenţa apometrelor;
• Felul cum se face încălzirea şi prezenţa repartitoarelor;
• Înălţimea liberă în încăperi etc.
Cu ajutorul acestor date, auditorul calculează consumurile energetice anuale pentru încălzire, alimentare cu apă caldă, climatizare, ventilare şi iluminat artificial.
Ulterior, pe baza consumului mediu, locuinţa va fi încadrată într-o clasă energetică şi va primi o notă energetică.
Clasele energetice sunt destul de cunoscute consumatorilor de la electrocasnice, iar în cazul locuinţelor funcţionează similar.
Acestea se notează cu litere de la A la G, iar clasa A este cea mai performantă din punct de vedere energetic, caracteristică locuinţelor cu un consum mic. Pe măsură ce se înaintează către clasă G, consumul energetic creşte.
Nota energetică este cuprinsă în intervalul 1-100, iar cu cât valoarea atribuită este mai mare, cu atât locuinţa este mai performantă din punct de vedere energetic.
De asemenea, auditorul va avea nevoie din partea solicitantului de diferite documente (în copie), în funcţie de specificul construcţiei.
Pentru un apartament este suficientă prezentarea schiţei apartamentului sau a releveului, însă pentru clădirile mai mari trebuie planurile arhitecturale, planurile pe niveluri, planurile de situaţie etc.
Auditorul este cel care va preciza exact ce documente sunt necesare, în funcţie de complexitatea lucrării.
Certificatul energetic are o valabilitate de 10 ani. Totuşi, auditorii recomandă ca, în situaţia în care proprietarul face renovări de amploare, să fie solicitat un nou certificat, întrucât clasa energetică va putea fi una mai bună.
O clasă energetică superioară este un mare avantaj pentru cei care vor să vândă sau să închirieze o locuinţă, întrucât au un motiv în plus să solicite un preţ mai mare.