Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ce poţi face când ai pierdut cartea de identitate a maşinii?

Conform legislaţiei, Registrul Auto Român (R.A.R.) vă poate elibera un duplicat în cazul pierderii, furtului sau distrugerii cărţii de identitate, cu avizul autorităţii care a efectuat înmatricularea. De asemenea, R.A.R. poate emite un duplicat şi în cazul refuzului de predare a cărţii de identitate constatat de executorul judecătoresc cu ocazia executării silite.

Actele necesare obţinerii unui duplicat al cărţii de identitate sunt:

– cerere activitate R.A.R. – solicitare eliberare document nou (cererea se va completa olograf de către solicitant pe propria sa răspundere, va fi semnată în prezenţa angajatului R.A.R. care efectuează prestaţia);

– act de identitate deţinător sau reprezentant;

– act de reprezentare (delegaţie dacă deţinătorul este persoana juridică sau împuternicire notarială dacă deţinătorul este persoana fizică);

Delegaţia trebuie să particularizeze vehiculul prin numărul său de identificare (seria de şasiu), să specifice prestaţia solicitată (eliberare duplicat al cărţii de identitate), să poarte număr de înregistrare şi să fie semnată şi ştampilată de către emitent.

– cerere de eliberare duplicat vizata de autoritatea de înmatriculare;

– exemplar Monitor Oficial cu anunţul publicat.

Pentru această activitate nu este necesară programare prealabilă şi nici prezentarea vehiculului la R.A.R.