Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Alocaţiile complementare condiţionate cu frecvenţa la cursuri

FĂRĂ ABSENŢE. Guvernul condiţionează  acordarea alocaţiilor complementare pentru copii cu prezenţa la cursuri. Conform noului proiect de lege aflat în prezent pe masa Senatului, cuantumul acestor alocaţii se va diminua direct proporţional cu numărul de absenţe înregistrat de odrasle. Proiectul a fost gândit astfel pentru descurajarea abandonului şcolar, cu toate acestea condiţionarea lui cu starea socială a familiei ar putea accentua abandonul şcolar din cauza reducerii veniturilor. În Râmnic, municipiul reşedinţă de judeţ, numărul cazurilor de abandon şcolar este relativ mic, 30 de copii preşcolari şi 80 de elevi, majoritatea de etnie rromă, însă în teritoriu situaţia este mult mai gravă.

Aproximativ 100.000 de beneficiari de alocaţii monoparentale şi complementare vor pierde aceste drepturi odată cu intrarea în vigoare a noii legi prin care va fi redus venitul pentru care acestea pot fi acordate. La nivelul judeţului Vâlcea sunt înregistraţi 13.000 de beneficiari de alocaţii complementare şi 4.000 de beneficiari de alocaţii monoparentale. Conform noii legi, familiile care au un venit pe membru de familie cuprins între 371 şi 470 de lei nu vor mai primi alocaţii monoparentale sau complementare, dar vor primi în continuare ajutoarele de căldură sau alocaţiile de stat pentru copii.

Violeta Niţescu, directorul coordonator al Direcţiei Judeţene de Prestaţii Sociale Vâlcea, a declarat că numărul acestora se va diminua drastic din perspectiva noii legi care prevede o serie de criterii de acordare a acestor ajutoare sociale. Conform legii, căpşunarii vor fi primii excluşi de pe lista acestor ajutoare şi parţial comunitatea romă care refuză să-şi alfabetizeze copiii.

,,În prezent se află în lucru o lege privind alocaţiile de sprijin pentru familiile cu venituri reduse, deocamdată se află la Senat pentru avizul comisiilor, după care va fi înaintată spre aprobare Camerei Deputaţilor. Conform acestui proiect de lege, alocaţiile complementare şi monoparentale vor fi condiţionate de starea socială a părinţilor, respectiv veniturile acestora, şi frecventarea cursurilor şcolare.  Dacă până acum, părinţii trebuiau să aducă o adeverinţă care confirma frecventarea cursurilor la zi de către copii, acum, aceste date vor fi eliberate de către inspectoratele şcolare direct către direcţiile de prestaţii sociale, pentru că se ştia că aceste adeverinţe se eliberau foarte uşor. În forma nouă, alocaţia va fi redusă dacă copilul are absenţe la şcoală, astfel: cu 20%, pentru 10 absenţe şi cu 50%, dacă acesta înregistrează peste 20. Măsura a fost luată pentru prevenirea abandonului şcolar, dar şi pentru alfabetizarea copiilor de etnie rromă, care refuză în continuare să meargă la şcoală. Se înscriu, dar pe parcursul anului şcolar renunţă. Legea îi va afecta grav pe cei care muncesc în străinătate, foarte mulţi dintre ei şi-au declarat venituri zero sau foarte mici, pentru a se încadra în cuantumul prevăzut de lege, dar au venituri  substanţiale”, a precizat directorul Violeta Niţescu.

Proiectul de lege aflat în prezent la Senat prevede o cumulare a celor două tipuri de alocaţi şi  micşorarea cuantumului cu 100 lei, dar şi o dublare a ratei sărăciei. Măsurile premierului Boc de înăsprire a politicilor sociale pe timp de criză, prin reducerea ajutoarelor sociale sau schimbarea plafonului de acordare a acestora, vor arunca în sărăcie lucie mai mult de jumătatea din populaţia României. În prezent numărul cererilor pentru ajutor social a crescut cu 20% faţă de anul precedent.

DANA NEDESCU