Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ALERTĂ: ITM VÂLCEA arde la buzunar AGENŢII ECONOMICI

Peste 100 controale la agenţii economici din judeţ au fost efectuate de ITM Vâlcea, în luna iulie 2015. Cu această ocazie, au fost dispuse 259 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă.

De asemenea, au fost aplicate 35 sancţiuni contravenţionale, din care 21 avertismente şi 14 amenzi în valoare de 117.000 lei.

În timpul controalelor au fost identificate 9 persoane primite la muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă.

În aceeaşi perioadă, la I.T.M. Vâlcea au fost înregistrate 72 de sesizări privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă, etc.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ITM Vâlcea a efectuat 50 de controale şi s-au dispus 103 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative.

Au fost aplicate 103 sancţiuni contravenţionale din care, 102 avertismente şi 1 amenzi în valoare de 4.000 lei.

Au fost înregistrate 8 sesizări referitoare la încălcarea reglementărilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Tot în luna iulie 2015 au fost înregistrate 9 accidente cu incapacitate temporară de muncă. Nu a fost înregistrat niciun accident de muncă mortal şi nicio boală profesională.