Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

AFLĂ AICI cum poți obține atestatul de producător și carnetul de comercializare

Potrivit Legii pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, adoptată recent de Parlament, pentru a-şi putea vinde produsele la piaţă, agricultorii sunt obligaţi să obţină atestat de producător şi carnet de comercializare. Iată ce este de făcut: în primul rând, trebuie precizat că actualul certificat de producător pe care- l deţin pieţarii rămâne valabil până la obţinerea noilor documente, dar nu mai mult de 180 de zile (circa trei luni) de la publicarea noii legi în Monitorul Oficial.

Atât atestatul de producător, cât şi carnetul de comercializare vor fi eliberate, la cerere, de primăriile pe raza cărora activează producătorii. Pe lângă cartea de identitate, cererea trebuie însoţită, obligatoriu, de o adeverinţă eliberată de „una din structurile asociative/profesionale/ patronale/ sindicale din agricultură, constituite conform legii şi organizate la nivel judeţean, regional sau naţional”. Cei care nu au făcut încă acest lucru trebuie să se înscrie fie într-o asociaţie, fie într-un sindicat al producătorilor agricoli, să-şi însuşească statutul organizaţiei respective, să participe la acţiunile acesteia, să achite cotizaţia s.a.m.d. Valabilitatea atestatului de producător este de doar un an calendaristic de la data emiterii şi se vizează semestrial, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii primarului comunei, oraşului, municipiului, după caz.

Iniţial, proiectul actului normativ prevedea obligativitatea deţinerii de către producători a unui card electronic. „S-a renunţat la această formulă din cauza cheltuielilor pe care ar fi trebuit să le facă toate pieţele din ţară, cu infrastructura IT necesară pentru un astfel de sistem electronic”- au precizat pentru Libertatea surse apropiate Ministerului Agriculturii. Ca şi atestatul de producător, carnetul de comercializare se eliberează, la cerere, de primăriile pe raza cărora se află ferma/ gospodăria în care se obţin produsele destinate comercializării. Solicitantul trebuie să facă dovada că desfăşoară activitatea agricolă pentru care cere carnetul (legumicultură, apicultură etc). Toate cheltuielile cu tipărirea şi distribuirea acestor documente sunt suportate de autorităţile locale.