Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ABA OLT ia măsuri pentru reducerea presiunilor datorate aglomerărilor umane

Urmare finalizarii draft-ului celui de-al 2-lea Plan de Management al bazinului hidrografic Olt, conform cerințelor art. 14 din Directiva Cadru Apă 60/2000 a Uniunii Europene, care specifică faptul că ,, Statele membre trebuie să încurajeze toate parțile interesate în implementarea Directivei și în elaborarea Planurilor de Management Bazinale”, Administratia Bazinala de Apa Olt a organizat in ziua de joi 29 aprilie 2015 , dezbaterea publica cu tema „Programele de masuri pentru reducerea presiunilor datorate aglomerarilor umane”.

La intalnire au participat reprezentanti ai operatorilor de apa, agentii de Protectia Mediului si Administratorii Utilitatilor de Apa din bazinul hidrografic Olt. Au fost prezentate aspectele relevante privind, rezultatele evaluării stării / potențialului ecologic al corpurilor de apă, identificarea riscului de neatingere a obiectivelor de mediu, măsurile de bază și posibilele măsuri suplimentare prevăzute pentru atingerea stării bune.