Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Medicii de familie din Vâlcea, la control!

Respectarea obligațiilor contractuale asumate de către furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu CAS Vâlcea reprezintă o prioritate pentru conducerea CAS Vâlcea, modul în care furnizorii duc la îndeplinire obligațiile asumate fiind permanent verificat de către instituția noastră.

Astfel, în data de 12 iulie 2022, intervalul orar 12-14, conducerea CAS Vâlcea a efectuat un control inopinat la medicii de familie care derulează relații contractuale cu instituția noastră, fiind verificat modul în care aceștia respectă programul de lucru declarat pentru activitatea la cabinet. Au fost vizate cabinetele medicilor de familie din zona Ostroveni și Nord.

Nu au fost aplicate măsuri corective, toți medicii verificați erau prezenți la datorie, potrivit programului declarat și afișat la cabinet.

În discuțiile cu medicii, au fost făcute recomandări specifice acestei perioade (evitarea aglomerării la cabinet, programarea orară riguroasă a asiguraților pentru acordarea serviciilor medicale evitându-se timpii de așteptare inutili, asigurarea logisticii necesare pentru sălile de așteptare de la cabinete, etc.).

„Conducerea instituției mulțumește tuturor medicilor de familie pentru respectul, responsabilitatea și profesionalismul de care dau dovadă față de asigurat și față de instituția noastră.

Asigurăm populația județului că instituția noastră va continua seria controalelor la toți furnizorii de servicii medicale de pe raza județului, manifestând toleranță zero la abaterile furnizorilor de la respectarea obligațiilor contractuale asumate prin contract sau de la standardele de calitate pe care trebuie să le ofere asiguraților cu ocazia furnizării serviciilor medicale” a transmis Alin Voiculeț, director CAS Vâlcea.