Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Curtea de Conturi a găsit datorii prescrise la Spitalul Județean de Urgență din 2005

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea are de recuperat debite în valoare de ordinul câtorva sute de milioane de lei, nu de ieri, de alaltăieri, ci din 2003. Valoarea reală a acestora  a rămas un mister chiar și pentru auditorii Curții de Conturi care au luat la purecat documentele juridice și situațiile financiare ale spitalului, nu din rea-voință, ci din cauza debandadei existente la spitalul județean. Directorul financiar-contabil, Mihăița Crețulescu, ales pentru un nou mandat chiar săptămâna trecută, refuză să înregistreze toate creanțele spitalului și să recupereze debitele restante, chiar dacă unele dintre ele au fost validate de instanța de judecată prin sentințe executorii. Auditorii Curții de Conturi acuză conducerea SJU de dezinteres în recuperarea debitelor, dar și de organizare defectuoasă a activității.

Directorul financiar-contabil al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea a intrat în vizorul auditorilor Curții de Conturi, din cauza unor debite restante, nerecuperate din 2003, unele ajung în faza de prescriere. Auditorii susțin că situația ar fi putut fi evitată dacă fosta și actuala conducere a spitalului ar fi respectat legea, măcar regimul documentelor. Aceștia au precizat că în SJU este o adevărată  debandadă în ceea ce privește circuitul documentelor, întocmirea situațiilor financiare și a altor documente, unele cu caracter juridic. „În urma verificării documentelor puse la dispoziție de către Spitalul Județean de Urgență Vâlcea s-a constatat înregistrarea unei datorii de 8.883,84 lei, reprezentând debite nerecuperate din anii anteriori. Cea mai mare parte a debitelor, respectiv suma de 7.600,24 lei, are o vechime de peste trei ani, data la care au fost înregistrate cele mai vechi debite fiind de 31 ianuarie 2002. Pentru recuperarea debitelor reprezentând servicii medicale acordate persoanelor care au suferit vătămări corporale din accidente a fost înființată o comisie. Conducerea spitalului și-a delegat cei doi juriști să se ocupe de recuperarea sumelor prin repartizarea debitelor. Unul trebuia să recupereze suma de 1.241 lei, celălalt restul, respectiv 5.334,17 lei, din care 3.775,17 lei aveau hotărâri judecătorești de recuperare. Auditorii Curții de Conturi au constatat că pentru recuperarea sumei de 5.334,17 lei nu au fost întreprinse demersurile prevăzute de lege, astfel încât pentru aceasta a intervenit prescripția. Astfel, din suma respectivă, pentru suma de 4.413,47 lei, înregistrată în anul 2002, prescripția a intervenit  la data de 31.12.2005, iar pentru diferența de 920,70 lei, înregistrată în 2003, prescripția a intervenit la 31.12.2006. Conducerea SJU refuză să-și recupereze debitele Auditorii au specificat faptul că nici fosta, nici actuala conducere a SJU nu s-au zbătut să recupereze debitele: „Nu a fost identificată nicio procedură de control scrisă privind modul de gestionare a debitelor reprezentând servicii medicale efectuate pacienților,  victime ale accidentelor rutiere sau altor evenimente;  nu a fost identificată nicio procedură de control intern scrisă privind evidența litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată”. Auditorii susțin că spitalul nu respectă regimul documentelor, activitatea desfășurându-se într-o debandadă totală și acuză conducerea de neimplicare în recuperarea lor. „Lipsește un  circuit al documentelor între salariații și compartimentele, birourile entității, în care să fie identificate documentele transmise sau primite de Biroul Juridic, fapt pentru care nu au fost înregistrate în evidența contabilă nici debitele pentru care instanța de judecată s-a pronunțat, sentințele civile și deciziile penale fiind investite cu formulă executorie. Debitele identificate ajungând la valoarea de 12.133,80 lei. Neimplicare conducerii în recuperarea debitelor rezultă din faptul că nu au fost identificate documente din care să rezulte organizarea evidenței litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată, respectiv o evidență a litigiilor în care SJU s-a constituit parte civilă. Trebuie precizat faptul că au fost  identificate mai multe adrese transmise instanțelor de judecată, prin care au fost comunicate, nivelul cheltuielilor reprezentând serviciile medicale efectuate. Există și sentințe investite cu formulă executorie încă din 2008, cu toate acestea sumele nu au fost înregistrate și raportate prin situațiile financiare întocmite la finele anului”, se specifică în raportul Curții de Conturi. Directorul economic, acuzat de indolență crasă Curtea de Conturi menționează faptul că directorul economic al SJU nu a luat nicio măsură pentru recuperarea debitelor, dimpotrivă. Directoarea Mihăița Crețulescu a lăsat timpul să treacă pentru prescrierea lor. ,,Un aspect important îl reprezintă sumele aferente serviciilor medicale efectuate persoanelor care au suferit vătămări corporale sau accidente de muncă , sume neînregistrate în evidența financiar contabilă în conturile corespondente. Există o evidență tehnic operativă organizată de contabilul cu atribuții în acest sens, însă nu se cunoaște care este valoarea lor, inclusiv sumele din anii anteriori. Valoarea debitelor anului 2010 este de 486.797, 58 lei, iar cea a anului 2009 este de 602.581,40 lei. Sumele au fost decontate de CAS Vâlcea, urmând ca la recuperarea debitelor să fie virate casei. CAS a solicitat,  printr-o adresă, restituirea sumei totale de 239.448 lei, din care 86.322 lei reprezintă cheltuieli servicii medicale accidente de muncă și boli profesionale din anii anteriori, iar 153.126 lei reprezintă debite vătămări corporale, cu mențiunea că, în cazul neachitării lor, suma va fi redusă din serviciile anului 2010 realizate, validate și nedecontate. Astfel, conform centralizatorului, suma de 239.448 lei a fost redusă din valoarea serviciilor medicale validate, nedecontate, care exced valoarea contractului încheiat. Din verificarea efectuată privind înregistrarea acestei sume în evidența contabilă s-a constatat că nu a fost efectuată operațiunea respectivă. Astfel, Situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2010 nu reflectă realitatea, nefiind înregistrate toate creanțele entității. Chiar dacă o parte din cazurile respective sunt încă în instanță, debitele sunt certe, fiind recunoscute de către entitate, respectiv SJU, prin însăși raportarea lor și transmiterea deconturilor de cheltuieli către instanțele de judecată. Toate aceste sume trebuie analizate permanent și urmărite în vederea stabilirii modului de recuperare a lor astfel încât să nu intervină prescripția”, se precizează în raportul Curții de Conturi. DANA NEDESCU