Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

CAS VÂLCEA: Servicii medicale în Uniunea Europeană

Misiunea Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea în domeniul Acordurilor şi regulamentelor internaţionale constă în aplicarea regimurilor de securitate socială asiguraţilor români și membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii precum şi a cetăţenilor străini din statele membre Uniunii Europene sau din statele cu care România are încheiate acorduri în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale în România.

Sistemele de securitate socială sunt foarte diferite de la un stat la altul şi dispoziţiile comunitare de securitate socială evoluând în permanenţă nu reuşesc să le armonizeze. Unicul scop al acestor dispoziţii este evitarea în totalitate, a pierderii drepturilor de securitate socială atunci când se fac deplasări dintr-un stat membru în altul.

Lucrătorii salariaţi şi lucrătorii independenţi, funcţionarii, titularii unei pensii, studenţii, turiştii şi alte categorii de persoane care-şi exercită dreptul lor de a se deplasa şi de a rămâne un timp, în mod liber, în interiorul UE sau în state între care există acorduri bilaterale sunt confruntaţi cu multe aspecte şi probleme legate de securitatea socială. Legislaţiile naţionale în domeniul securităţii sociale nu sunt întotdeauna capabile să răspundă la aceste întrebări: numeroşi lucrători se expun riscului să fie asiguraţi de două ori sau deloc, putând astfel să piardă drepturile de prestaţii de securitate socială. Iată de ce este nevoie de dispoziţii europene aplicabile în toată Europa precum şi de reglementări în baza acordurilor, pentru a garanta o protecţie eficientă şi completă.

În acest scop, CAS Vâlcea operează cu instrumente specifice (FORMULARE EUROPENE EMISE ÎN BAZA ACORDURILOR INTERNAŢIONALE şi CARDUL EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE sau Certificatul provizoriu de înlocuire al acestuia) menite să certifice statutul de asigurat, să confere acest statut diferitelor categorii de persoane din statele membre UE sau din statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale.

Activitatea de eliberare de formulare europene şi carduri europene de asigurări sociale de sănătate a avut în anul 2017, că principală finalitate certificarea statutului de asigurat, conferirea acestui statut diferitelor categorii de persoane din statele membre UE sau din statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale, precum şi punerea în practică a prevederilor Regulamentelor CEE 1408/71 şi 574/1972 privind aplicarea Regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul comunităţii, – Regulamentului (CE) 883/2004 al Parlamentului european şi al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială, – Regulamentului CE 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului CE nr. 883/2004, CEE 883/2004, 987/2009 şi 988/2009.

Cele mai multe solicitări s-au înregistrat pentru formularul E104 “Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reşedinţă” (un număr de 86 formulare) care se eliberează la cererea cetăţenilor romani care pleacă pentru a lucra într-o ţară membră a Uniunii Europene.

În situaţia în care un cetăţean român începe o activitate ca lucrător salariat sau independent într-un stat membru al Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia şi nu îndeplineşte condiţiile de deschidere de drepturi la prestaţii de boală şi maternitate în acel stat, pentru a putea beneficia de aceste prestaţii prezintă instituţiei omologe CNAS din noul stat de muncă formularul E 104 care specifică perioadele de asigurare realizate sub incidenţa legislaţiei la care a fost supus ultima dată. Casa de asigurări eliberează formularul E 104 la solicitarea persoanei interesate sau a instituţiei competente din noul stat de muncă ori de domiciliu, care trebuie să afle care este perioada de asigurare realizată conform legislaţiei pe care o aplică instituţia de care aparţinea înainte asiguratul, în ceea ce priveşte prestaţiile de boală sau maternitate.

Valoarea prestaţiilor U.E. decontate în anul 2017 de către CAS Vâlcea, reprezentând servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii aflaţi în evidenţă instituţiei noastre pe teritoriul ţărilor membre Uniunii Europene a fost de 6.149.745 lei.

Referitor la Cardul European de Sănătate, reamintim asiguraţilor ca acest document se eliberează la cererea persoanei asigurate, pentru deplasări în afara graniţelor României şi este valabil numai pe teritoriul statelor membre Uniunii Europene (în anul 2017 au fost emise un număr de 2.781 carduri europene de sănătate pentru asiguraţii din judeţul Vâlcea şi un număr de 258 de certificate provizorii de înlocuire a cardurilor europene de sănătate). Cardul european de sănătate se eliberează în mod gratuit şi începând din anul 2016 (OUG nr.5/2016) are o perioadă de valabilitate de 1 an.