Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

CAS ameninţă cu SANCŢIUNI spitalele care nu acordă TRATAMENT GRATUIT

Având în vedere faptul că, în zilele anterioare, au apărut în unele publicaţii din presa vâlceană, articole cu titlul „Bani puţini pentru cele şase spitale publice din judeţul Vâlcea (adevarul.ro/local/ramnicu-valcea)”, „Situaţie dramatică în spitalele din Vâlcea („Vocea Valcii” – cu sursa adevarul.ro)”, „Mai puţini bani pentru spitalele din Vâlcea: pacienţii trebuie să vină cu medicamentele de acasă (Ziarul de Vâlcea – sursa realitatea.net)”, Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea face următoarele precizări:
„În calitatea sa de instituţie publică cu atribuţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate, CAS Vâlcea are obligaţia legală să aplice toate actele normative care reglementează sistemul de asigurări sociale de sănătate din România”. În acest sens, activitatea de contractare a serviciilor medicale spitaliceşti pentru anul 2015 „s-a desfăşurat cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare, iar repartizarea bugetului alocat pentru fiecare spital public din judeţul Vâlcea, s-a realizat la nivelul maxim posibil, conform reglementărilor legale în vigoare emise de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerului Sănătăţii”.
Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, prezentăm situaţia reală în ceea ce priveşte sumele alocate spitalelor publice din judeţul Vâlcea, începând cu data de 1 mai 2015, situaţie care este afişată în detaliu pe fiecare unitate sanitară publică, pe site-ul CAS Vâlcea (www.cnas.ro/casvl – „analiza comparativă a derulării contractelor cu spitalele din judeţul Vâlcea 2014-2015″).
Astfel, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, bugetul alocat lunar începând din luna mai până în luna octombrie 2015, va înregistra o creştere pozitivă cu 8-9 % faţă de bugetul alocat lunar pe tot parcursul anului 2014. Bugetul mediu lunar alocat în anul 2014 pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea a fost 5.830.000 lei, iar în acest an 2015, în perioada mai – octombrie 2015, aceeaşi unitate spitalicească, va avea alocată prin contract, suma medie lunară de 6.250.000 lei. Aşadar, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea va primi lunar în plus, suma de 420.000 lei, diferenţă care obligatoriu ar trebui să se vadă începând cu data de 01 mai 2015, în calitatea actului medical acordat în Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, în asigurarea în totalitate pentru pacienţii internaţi a medicamentelor şi materialelor sanitare.
Mai menţionăm şi faptul că, cheltuielile de personal ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea în lunile imediat următoare (mai şi iunie 2015), vor reprezenta aproximativ 72% din total valoare de contract lunară precizată mai sus, astfel încât, din diferenţa semnificată de 28% (aproximativ 1.750.000 lei), spitalul este obligat prin clauzele contractului semnat cu CAS Vâlcea, să asigure bolnavilor internaţi în totalitate medicamentele şi materialele necesare. Legat de acest aspect, al neasigurării pentru pacienţi pe perioada internării a medicamentelor şi materialelor sanitare, în luna februarie 2015, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea a fost sancţionat de inspectorii CAS Vâlcea, cu suma de 175.981 lei.
Fondurile alocate de CAS Vâlcea către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea sunt pentru 1.192 de paturi şi nu pentru 1.092 paturi, după cum s-a publicat eronat în presă, iar numărul de paturi contractabile cu fiecare unitatea sanitară publică din judeţ a fost stabilit de comisia mixtă CAS Vâlcea – DSP Vâlcea conform actelor normative în vigoare.
Pentru Spitalul Orăşenesc Brezoi, bugetul alocat lunar începând din luna mai până în luna octombrie 2015, va înregistra o creştere pozitivă de 20% faţă de bugetul alocat lunar pe tot parcursul anului 2014. Bugetul lunar mediu alocat în anul 2014 pentru Spitalul Orăşenesc Brezoi a fost 220.000 lei, iar în acest an 2015, în perioada mai – octombrie 2015, aceeaşi unitate spitalicească, va avea alocată prin contract, suma medie lunară de 275.000 lei. Aşadar, Spitalul Orăşenesc Brezoi va primi lunar în plus, suma de 55.000 lei, începând din luna mai până în luna octombrie 2015, inclusiv. Cheltuielile de personal ale Spitalului Orăşenesc Brezoi în lunile imediat următoare (mai şi iunie 2015), vor reprezenta aproximativ 73% din total valoare de contract lunară precizată mai sus, rămânând fonduri suficiente pentru ca unitatea spitalicească să asigure, pentru pacienţii internaţi, tot ce este prevăzut în lege.
Pentru Spitalul Orăşenesc Horezu, bugetul alocat lunar începând din luna mai până în luna octombrie 2015, va înregistra o creştere pozitivă de 15% faţă de bugetul alocat lunar pe tot parcursul anului 2014. Bugetul lunar mediu alocat în anul 2014 pentru Spitalul Orăşenesc Horezu a fost 570.000 lei, iar în acest an 2015, în perioada mai – octombrie 2015, aceeaşi unitate spitalicească, va avea alocată prin contract, suma medie lunară de 670.000 lei. Aşadar, Spitalul Orăşenesc Horezu va primi lunar în plus, suma de 100.000 lei, începând din luna mai până în luna octombrie 2015, inclusiv. Cheltuielile de personal ale Spitalului Orăşenesc Horezu în lunile imediat următoare (mai şi iunie 2015), vor reprezenta aproximativ 79% din total valoare de contract lunară precizată mai sus, rămânând fonduri suficiente pentru ca unitatea spitalicească să asigure, pentru pacienţii internaţi, tot ce este prevăzut în lege.
Pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Mihăeşti, bugetul alocat lunar începând din luna mai până în luna octombrie 2015, va înregistra o creştere pozitivă de 11 % faţă de bugetul alocat lunar pe tot parcursul anului 2014. Bugetul lunar mediu alocat în anul 2014 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Mihăeşti a fost 548.000 lei, iar în acest an 2015, în perioada mai – octombrie 2015, aceeaşi unitate spitalicească, va avea alocată prin contract, suma medie lunară de 618.000 lei. Aşadar, Spitalul de Pneumoftiziologie Mihăeşti va primi lunar în plus, suma de 70.000 lei, începând din luna mai până în luna octombrie 2015, inclusiv. Cheltuielile de personal ale Spitalului de Pneumoftiziologie Mihăeşti în lunile imediat următoare (mai şi iunie 2015), vor reprezenta aproximativ 70% din total valoare de contract lunară precizată mai sus, rămânând fonduri suficiente pentru ca unitatea spitalicească să asigure, pentru pacienţii internaţi, tot ce este prevăzut în lege.
Pentru Spitalul de Municipal Drăgăşani, într-adevăr, situaţia este cea mai delicată, dar, această situaţie este dată de actele normative în vigoare care dezavantajează acest tip de spital, de deciziile nu tocmai adecvate ale conducerii unităţii spitaliceşti legate de încadrarea cu personalul medical (lipsa medici) şi de deciziile legate de modificări în structura secţiilor. Există şi la acest spital creştere pozitivă, nesemnificativă, de la bugetul lunar mediu alocat în anul 2014 de 750.000 lei, în acest an 2015, în perioada mai – octombrie 2015, suma medie lunară de ajungând la 770.000 lei. Cheltuielile de personal ale Spitalului Municipal Drăgăşani în lunile imediat următoare (mai şi iunie 2015), vor reprezenta aproximativ 80% din total valoare de contract lunară precizată mai sus, rămânând fonduri suficiente pentru ca unitatea spitalicească să asigure, pentru pacienţii internaţi, tot ce este prevăzut în lege.
Pentru Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti, valoarea medie lunară de contract pentru perioada mai – octombrie 2015, este de 350.000 lei, egală cu media anului trecut, acest spital având specific de spital de cronici, cu perioada de internare de lungă durată. Cheltuielile de personal ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti în lunile imediat următoare (mai şi iunie 2015), vor reprezenta aproximativ 74% din total valoare de contract lunară precizată mai sus.
Pentru ultimele luni ale anului 2015, noiembrie şi decembrie, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, va aloca la începutul trimestrului IV, din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Preşedintelui CNAS, sumele necesare pentru aceste ultime 2 luni ale anului, aşa cum este prevăzut de legea bugetului de stat.
Facem şi precizarea că, pe lângă sumele pentru serviciile medicale spitaliceşti prezentate mai sus, toate spitalele publice din judeţ, beneficiază şi de alte fonduri de la CAS Vâlcea, şi anume: pentru servicii medicale în ambulatoriul de specialitate, servicii medicale pentru investigaţii paraclinice, pentru servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii, etc.
Referitor la situaţia nereală prezentată în presă, conform căreia „în ciuda nemulţumirii manifestate în momentul discuţiilor cu reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Vâlcea, managerii celor şase spitale publice din judeţ s-au văzut obligaţi să semneze contractul-cadru pe 2015, altfel ar fi riscat să rămână şi fără aceste fonduri”, menţionăm că, toate unităţile sanitare spitaliceşti publice din judeţ au participat la negocieri, au semnat procesele verbale de negociere şi în final contractele de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, fără nici o obiecţiune, fiind în totalitate de acord cu valorile de contract stabilite conform legii.
În concluzie, începând cu data de 1 mai 2015, spitalele publice din judeţul Vâlcea beneficiază de fondurile necesare asigurării medicamentelor şi materialelor sanitare pentru tratarea bolnavilor internaţi, toate cele 6 spitale publice din judeţ având bugete lunare mai mari decât în anul precedent, aşa cum reiese foarte clar din datele prezentate.
Pacienţii nu trebuie să vină cu medicamentele de acasă sau să şi le procure din surse proprii pe perioada internării. Există clar stipulat în lege, faptul că, spitalele, sunt obligate să suporte din suma contractată pentru furnizarea de servicii medicale spitaliceşti pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi, toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective.
În situaţia în care asiguraţii, pe perioada internării în spital, în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secţia în care aceştia sunt internaţi suportă cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile H.G. nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare, spitalele rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraţilor. Rambursarea cheltuielilor reprezintă o obligaţie exclusivă a spitalelor şi se realizează numai din veniturile proprii ale acestora, pe baza unei metodologii proprii aprobată prin decizie a conducătorului instituţiei spitaliceşti, metodologie ce ar trebui să fie adusă la cunoştinţa şi pacienţilor la internarea acestora în spital.
Facem un apel către asiguraţi prin acest comunicat, să ne sesizeze orice încălcare a drepturilor lor în sensul celor precizate mai sus. Începând cu data de 01 mai 2015, CAS Vâlcea va demara controale ce vor fi urmate de sancţiuni conform legii, în cazul în care spitalele din judeţ nu vor asigura tratament gratuit bolnavilor internaţi.
• PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL, ALIN VOICULEŢ