Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Utilizatorii de fose septice din Râmnicu Vâlcea trebuie să se înscrie în „Registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate”

• Nerespectarea obligaţiei impusă de HG nr. 174/2022 se sancţionează cu amenzi între 5.000 şi 10.000 de lei

Conform prevederilor HG nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, Primaria Municipiului Râmnicu Vâlcea are obligaţia de a completa în „Registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate din municipiului Râmnicu Vâlcea” datele privind beneficiarii de fose septice/toalete cu bazine de pe raza localităţii Râmnicu Vâlcea. Potrivit prevederilor art. 10 şi 11 din HG 714/2022, persoanele fizice şi juridice, proprietari ai spaţiilor conectate la sisteme individuale adecvate de colectare şi epurare, au obligaţia de înscriere în registru a sistemelor individuale în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate. Obligaţia înregistrării revine şi proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a actului normativ mai sus menţionat, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia.

Formularele de înscriere (persoane fizice si juridice) pot fi descărcate de  pe site-ul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea  https://www.primariavl.ro/directii-si-servicii/item/9118-registrul-de-evidenta-a-sistemelor-individuale-adecvate-de-colectare-%C8%99i-epurare-a-apelor-uzate-din-municipiului-ramnicu-valcea.

Nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a dispoziţiilor menţionate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.