Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

TITULARIZARE 2022. 86 de candidați au fost absenți, 57 s-au retras și un candidat a fost eliminat din examen

Astăzi, 13 iulie, a avut loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2022.
În județul Vâlcea au susținut această probă 408 candidați din cei 552 înscriși, 86 de candidați au fost absenți, 57 s-au retras și un candidat a fost eliminat din examen.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 19 iulie, pe  site-ul http://titularizare.edu.ro și la avizierul inspectoratului școlar.

Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare sau prin mijloace electronice, în data de 19 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de  20 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul anterior menționat, în data de 27 iulie.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele de repartizare organizate de inspectoratele şcolare, în zilele de 29 iulie şi 1 august.

Pentru a obţine statutul de titular, un candidat trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la inspecţia specială la clasă şi să fie repartizat pe un post didactic vacant publicat pentru angajarea pe perioadă nedeterminată. Nota la proba scrisă are o pondere de 75% din media de repartizare, iar nota la inspecţia specială la clasă sau la proba practică are o pondere de 25% din media de repartizare.

Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate se găsește pe site-ul ISJ Vâlcea: https://isjvl.ro/dupoqot/2022/05/LISTA-POSTURILOR_CATEDRELOR-VACANTE_REZERVATE-PENTRU-CONCURSUL-NATIONAL-DIN-DATA-DE-13.07.2022.pdf