Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

REZULTATE BAC 2022: Vâlcea, pe locul 3 național, la mediile de 10. 14 elevi au obținut „10 curat” după contestații

Ministerul Educației a publicat astăzi, 1 iulie, pe site-ul dedicat bacalaureat.edu.ro, rezultatele obținute, după soluţionarea contestaţiilor, de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2022.
Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web menționată anterior, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

În județul Vâlcea, rata cumulată de promovare este de 77,75%, peste cea de la nivel naţional, aceasta fiind de 75,2%.

La proba de Limba și literatura română, 2041 candidați (94,15%) au încheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (cinci) din cei 2168 prezenţi, la proba obligatorie a profilulu 1872 de candidați (85,44%) din 2191 prezenţi au obţinut nota minimă, iar la proba la alegere a profilului și a specializării din cei 2211 candidaţi prezenţi au obţinut nota 5(cinci) 1981 (89,6%).

Au fost depuse 850 de contestații (36,72% din totalul elevilor), 288 la Limba și literatura română, 261 la proba obligatorie a profilului şi 301 contestaţii la proba la alegere a profilului și a specializării.

Au promovat 1800 de candidați, dintr-un total de 2315 candidați prezenți.

14 candidaţi au obţinut media 10, poziţionând judeţul nostru pe locul 3 la nivel naţional. Cele 14 medii de 10 au fost obţinute de elevi de la:
– Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Rm. Vâlcea – 7 elevi;
– Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab”, Rm. Vâlcea – 5 elevi;
– Colegiul Naţional „Alexandru lahovari”, Rm. Vâlcea – 1 elev;
– Colegiul Naţional „Gib Mihăescu”, Drăgăşani – 1 elev.

Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:
– 78 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;
– 132 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului;
– 124 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:
– recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
– susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
– obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.