Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

BAC 2022. Astăzi a fost prima probă. 32 de candidați au lipsit

La prima probă scrisă a Examenului Național de Bacalaureat din sesiunea iunie – iulie 2022, (E. a) – Limba și literatura română) desfășurată astăzi, 20 iunie, în 11 centre de examen, au fost prezenți 2168 de candidați din 2200 înscrişi.  Nu s-au prezentat 32 de candidați.

Numărul total de înscrişi la Examenul Naţional de Bacalaureat este de 2393 candidaţi: 2071 din seria curentă şi 322 din seriile anterioare.
Ca urmare a apariţiei unei situaţii medicale deosebite, la unul din centrele de examen a fost înregistrată o solicitare pentru subiect de rezervă; niciun candidat nu a fost eliminat din examen.

7 elevi cu cerințe educaţionale speciale au beneficiat de condiţii de examen adaptate, conform procedurii de egalizare de şanse.
Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Celelalte probe se vor desfășura conform următorului calendar:
marți, 21 iunie – E. c), proba obligatorie a profilului
miercuri, 22 iunie – E. d), proba la alegere a profilului și a specializării

Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iunie, până la ora 12:00.

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 01 iulie.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulative:
recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.