Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Succes legislativ al deputatului Cristian Buican

În data de 14 martie 2022, în urma dezbaterilor din cadrul Camerei Deputaților, Propunerea legislativă privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, cu nr. PLX 178/2021, având ca inițiator unic pe deputatul Partidului Național Liberal Cristian Buican, a fost adoptată cu majoritate de voturi.

Odată cu adoptarea acestei propuneri legislative, ce a avut ca bază Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, producătorul român va avea parte de un tratament corect și echitabil în negocierile privind vânzarea produselor sale.
Această Lege este prima reglementare de pe piața românească a raporturilor dintre furnizorii de bunuri agricole şi alimentare şi cumpărătorii comercianţi ai acestora. Existența pe piaţă a unor practici anticoncurențiale şi inechitabile faţă de producătorii autohtoni, folosirea neloială în anumite ocazii a forţei de negociere mult mai mare a lanţurilor de retail au generat, nu doar nemulţumire în rândul producătorilor şi al consumatorilor direcţi, ci şi distorsiuni în lanţul de producţie, comercializare, consum. În ultimă instanţă, cetăţeanul a fost afectat în diferitele sale calităţi de producător, de lucrător sau de consumator.
Principalele măsuri benefice pentru producătorii autohtoni din această lege sunt:
Reglementarea termenelor de plată;
Înlăturarea inegalităților și inechităților în ceea ce privește puterea de negociere a furnizorilor și cea a cumpărătorilor de produse agricole și alimentare;
Reglementarea sancțiunilor aplicabile autorului încălcării;
De asemenea, pentru evitarea apariției unor nereguli, indiferent de momentul intervenirii lor pe lanțul agroalimentar, legea prevede că se mai interzice:
cumpărătorului să returneze furnizorului produsele agricole și alimentare nevândute;
cumpărătorului să impună furnizorului o plată pentru listarea produselor sale agricole și alimentare, precum și pentru expunerea acestora spre vânzare;
cumpărătorului să solicite furnizorului plata pentru personalul care se ocupa de amenajarea spațiilor de vânzare utilizate pentru vânzarea produselor furnizorului sau să oblige furnizorul să pună la dispoziție personal pentru vânzarea produselor sau orice altă activitate legată de procesul de vânzare-promovare;
obligarea reciprocă a părților, directă sau indirectă, să cumpere sau să vândă produse sau servicii de la sau către un terț;
cumpărătorului să solicite furnizorului taxe, indiferent de forma și denumirea acestora, care îl obligă pe furnizor să mărească artificial prețul de facturare al produsului;
cumpărătorului să delisteze sau să amenințe cu delistarea unuia sau mai multor produse agroalimentare, în scopul de a pune presiune sau de a exercita represalii comerciale împotriva furnizorului;
cumpărătorului să retragă produsele de la raft ca mijloc de presiune în timpul negocierilor;
reprezentantului furnizorului sau cumpărătorului să aibă un comportament care se abate de la buna conduită comercială în procesul de negociere contractuală între părți.
cumpărătorului să practice scheme de formare a prețului afișat la raft, diferențiat pentru produse agroalimentare similare, indiferent de proveniența și/sau furnizor.
„Astăzi, membrii Camerei Deputaților au acordat un vot pentru producătorul și consumatorul din România. Prin adoptarea acestei propuneri legislative vor fi apărate drepturile producătorilor, cumpărătorilor comercianți și consumatorilor, respectându-se în mod echitabil, interesele fiecăreia dintre părți. A fost nevoie de mult timp și de multe dezbateri pe tema acestui subiect, deoarece este prima reglementare cuprinzătoare de pe piața românească a raporturilor dintre furnizorii de bunuri agricole și alimentare și cumpărătorii comercianți ai acestora. Este pentru prima data în 30 de ani când Parlamentul României adoptă o lege benefică producătorilor români din domeniul agricol și alimentar care va avea efecte benefice asupra consumatorilor români. Având în vedere că am fost unic inițiator, doresc să mulțumesc colegilor parlamentari pentru votul favorabil și să îi asigur pe producătorii agricoli autohtoni că mă voi lupta în continuare pentru a le apăra interesele”, a declarat deputatul Cristian Buican.