Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Romeo Rădulescu vrea să știe cum se vor investi cele 200 de milioane euro din invățământ

Guvernul României împreună cu Banca Mondială, a lansat oficial proiectul privind Învățământul Secundar din România (Romania Secondary Education Project – ROSE), prin care 80% din liceele de stat şi 85% din facultăţile din România urmează să beneficieze de activităţi remediale, tutorat, consiliere, activităţi extracurriculare, activităţi de practică, programe de tip şcoală de vară şi centre de învăţare, concomitent cu asigurarea formării profesorilor cât și revizuirea sistemului de evaluare al elevilor şi a programelor şcolare.

Cu această ocazie, deputatul independent Romeo Rădulescu îl interpelează pe ministrul Educației, Adrian Curaj, solicitându-I acestuia opinia despre măsurile concrete preconizate pentru investirea cu succes a celor 200 milioane de Euro ce vor intra în sistemul național de învățământ în următorii şapte ani, pentru o derulare mai rapidă a reformei în Educaţie.

”Vă citez: “Proiectul ROSE este inovator, deoarece pune împreună provocările cu care se confruntă atât sistemul preuniversitar, cât și sistemul de învățământ superior din România, în contextul mai larg al accesului, calității și echității. În fiecare an, un număr semnificativ de elevi români se confruntă cu probleme în ceea ce privește tranziția la învățământul terțiar, iar sprijinul acordat acestor elevi reprezintă una dintre prioritățile Guvernului României. Angajamentul ministerului de a crește ratele de tranziție și retenție trebuie să fie însoțit de un demers continuu, dincolo de mandatele miniștrilor, astfel încât să se obțină impactul dorit”.

Tot cu acest prilej, Dna Elisabetta CAPANNELLI, World Bank Country Manager for România and Hungary a declarat că: “Banca Mondială a sprijinit sectorul de educație din România încă de la începutul anilor ‘90 investind peste 235 de milioane Euro și furnizând asistență tehnică importantă. Am observat îmbunătățiri semnificative până în momentul de față, iar acest lucru dovedește importanța educației atât pentru Guvern cât și pentru Banca Mondială. … Cu toate acestea, în anul școlar 2011/2012 au fost aproximativ 100.000 de tineri fără perspectiva de a trece către învățământul terțiar, reprezentând un procent de 50% dintre elevii înmatriculați în ultimul an de liceu, și aproape 20.000 de studenți au abandonat studiile în primul an de facultate. Astăzi, lansăm un nou proiect, ROSE, pentru a contribui la soluționarea acestor aspecte. Este cel mai mare proiect al Băncii Mondiale în Europa și Asia Centrală în domeniul educației. Suntem mândri de angajamentul românilor de a îmbunătăți tranziția către învățământul superior, retenția studenților în primul an de facultate și calitatea sistemului de învățământ”.

Pe de altă parte, reprezentanți ai societății civile au atras imediat atenția asupra fezabilității acestui proiect, având în vedere că în continuare nu se asigură strictul necesar precum decontul navetei la toţi elevii, nu sunt suficienţi consilieri în şcoli, profesorii sunt demotivaţi din cauza salariilor modice, cei mai buni absolvenţi de facultate continuă să ocolească sistemul de educaţie din cauza insuficienţei financiare, nu există un masterat didactic obligatoriu pentru toţi cei ce intră în sistem și aproape jumătate din copiii României trăiesc în pragul sărăciei, iar acesta este factorul primordial pentru care ei abandonează şcoala. De asemenea, schimbările în bine, înregistrate până acum în sistem, au fost facilitate mai mult de către ONG-uri şi iniţiativele private, care nu au posibilitatea să aducă un impact la nivel naţional pentru marea masă a structurilor implicate”, se arată în interpelarea deputatul Romeo Rădulescu.