Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

PROGRAMUL „ORAŞUL AGRICOL AL VIITORULUI

Înfiinţarea Fondului de investiţii în zona Horezu – „AGRI GOLF INVESTMENT” • Tradiţia zonei Horezului de veche obşte agricolă şi regiune necolectivizată • Necesitatea unei creşteri interne pe termen lung prin promovarea produselor locale la export în zona Golfului Persic • Interesul manifestat de ţările din Zona Golfului Persic de asigurare alimentară • Necesitatea încurajării finanţării activităţii de creştere a animalelor şi de înfiinţare de plantaţii de pomi fructiferi şi fructe de pădure şi dezvoltarea plantaţiilor existente • Creşterea calităţii vieţii prin absorţia forţei de muncă locale, valorificarea potenţialului natural al zonei Horezului şi crearea premiselor dezvoltării durabile şi de protecţia mediului înconjurător • Reducerea decalajelor economice în procesul globalizării dintre ţările dezvoltate şi ţările în curs de dezvoltare • Cooperarea pentru dezvoltare (ajutor pentru dezvoltare) internaţională în domeniul agriculturii şi comerţului internaţional cu produse agricole, care reprezintă o necesitate faţă de creşterea preţurilor mondiale la produsele alimentare şi în vederea asigurării creşterii economice pe termen lung. În baza motivelor expuse am convenit asupra celor ce urmează: DECIZIA DE A ÎNFIINŢA FONDUL DE INVESŢII ÎN ZONA „AGRI GOLF INVESTMENT” PRIN CREAREA PROGRAMULUI „ORAŞUL AGRICOL AL VIITORULUI” PRINCIPALE AXE PRIORITARE DE INVESTIŢII: A. Secţiunea pomicolă constă în identificarea celor interesaţi să participe la proiect; la proiect pot să participe orice familie, care are în proprietate, posesie şi/sau folosinţă terenuri pretabile extinderii, regenerării sau înfiinţării de culturi de pomi fructiferi sau arbuşti de fructe de pădure; aceste familii se vor constitui într-o asociaţie la nivel zonal, care va valorifica la export produsele obţinute în cadrul gospodăriilor; proiectul îşi mai propune în vederea valorificării la preţuri superioare a produselor crearea unui centru de achiziţii, pregătire şi ambalare a fructelor în vederea desfacerii pe piaţă din Orientul Mijlociu; acest Centru va conţine o linie de sortare, refrigerare şi ambalare; pentru produsele care nu corespund calităţii de export se are în vedere înfiinţarea unei linii de sucuri prin crearea unui brand local, înregistrat la nivel mondial. B. Secţiunea de creştere a animalelor constă în încurajarea familiilor, care au în proprietate animale (ovine şi /sau caprine) sau care doresc să se ocupe cu creşterea ovinelor şi caprinelor, să crească ovine şi caprine prin acordarea de material genetic; proiectul îşi propune înfiinţarea unui centru de colectare, îngrăşare, selecţia animalelor pentru export în forma “animal în viu” şi în forma “animal sacrificat “ – prin înfiinţarea unui laborator mobil de sacrificare, certificat islamic, pentru exportul animalelor în stare refrigerată. Pentru produsele auxiliare – lapte, brânză se va construi un centru modern de prelucrare a acestora. Programul se va iniţia, prin asistenţă tehnică specializată, prin desfăşurarea unor programe de formare profesională cu cercetători ştiinţifici, practicieni, oameni de afaceri, condiţie prealabilă şi cumulativă în vederea începerii afacerii familiale şi în formă asociativă. Cei interesaţi sunt rugaţi să contacteze şefii de organizaţii ai Partidului Poporului Dan Diaconescu sau la sediul de campanie al candidatului la Camera Deputaţilor din partea PPDD, domnul Tănăsescu Mihai, pentru a intra în posesia formularelor de înscriere. PARTIDUL POPORULUI DAN DIACONESCU, MIHAI TĂNĂSESCU, CANDIDAT LA CAMERA DEPUTAŢILOR COLEGIUL 6 HOREZU