1

OCNELE MARI: PRIMAR TÂNĂR, ORAȘ PUTERNIC

Foto: arhiva Vocea Valcii

Foto: arhiva Vocea ValciiEste tânăr și ambițios și consideră că orașul Ocnele Mari merită șansa pentru o dezvoltare durabilă. Mihai Pătru a ales să se înscrie în competiția electorală din iunie 2016, cu speranța că tinerețea, optimismul, dar și puterea de muncă sunt atribute esențiale pentru șeful unei administrații locale. Mihai Pătru face parte din puternica echipă liberală de la Vâlcea și are convingerea că poate transforma orașul Ocnele Mari într-un centru turistic de invidiat. Principalul obiectiv al lui Mihai Pătru este acela de a dezvolta economic și social orașul Ocnele Mari.

1. Reatestarea oraşului Ocnele Mari ca staţiune de interes naţional.
2. Finalizarea investiţiei pentru reţeaua de apă potabilă şi apa menajeră.
3. Modificarea PUG oraş în legătură cu scoaterea zonelor cu restricţie de a construi.
4. Amenajarea trotuarelor şi extinderea reţelei de trotuare.
5. Extinderea lucrărilor de modernizare a străzilor.
6. Reamenajarea parcurilor orăşeneşti cu finanţare prin programe europene.
7. Rezolvarea problemei câinilor fără stăpân prin construirea unui adăpost pentru aceştia.
8. Demersuri pentru finalizarea lucrărilor din programul de închidere a câmpurilor I şi ÎI de sonde, ecologizarea terenurilor şi darea în folosinţă a acestora în interesul localităţii precum şi regularizarea pârâului Sărat între podul Cosota şi câmpul IV de sonde.
9. Punerea în valoare a potenţialului terapeutic şi turistic prin aducerea de investitori.
10. Realizarea de căi de comunicaţie rutieră între centrul administrativ şi localităţi componente. ( Buda, Făcăi )
11. Demersuri pentru reînfiinţarea Zonei Metropolitane cu transport în comun metropolitan cu tarife reduse.
12. Amenajarea şi stabilizarea zonelor unde se manifestă alunecări de teren sau eroziuni: Cosota, Fagul Miului, Slătioare, Sorat, Albinelor.
13. Realizarea unui sistem prin monitorizare video în scopul asigurării siguranţei cetăţenilor.
14. Achiziţionarea şi instalarea tăbliţelor indicatoare pentru străzi şi numere la imobile.
15. Amenajarea unei baze sportive şi de agrement cu dotări moderne.
16. Amenajarea unui traseu turistic care să pună în valoare monumente istorice şi monumente ale naturii aflate pe teritoriul oraşului nostru.
17. Extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale.
18. Demersuri pentru schimbarea destinaţiei clădirilor şcolilor scoase din funcţiune pentru utilizarea acestora în scopuri sociale (case de bătrâni, locuinţe sociale).