Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Obligat de Lege, Gutău Mircia revocă propriile inițiative imobiliare

Prin intermediul conferințelor de presă și în comunicatele transmise mass-media, Președintele PNL Râmnicu Vâlcea, Bogdan Popescu a criticat și acuzat la data respectivă, dar și ulterior, acțiunile primarului Gutău Mircia cu privire la distrugerea învățământului tehnologic în scopuri imobiliare îndoielnice, atât din punct de vedere moral, cât și legal. În replică, referitor la acest subiect, pentru a induce în eroare și a manipula în mod voit opinia publică, Primăria Râmnicului a emis un punct de vedere prin care arăta o bună cunoaștere a procedurilor administrative de către actualul edil și bunele sale intenții față de oraș.

Acum, probabil tot dintr-o bună înțelegere a legislației administrative, după doar două luni de zile, Gutău Mircia a ajuns în situația penibilă de a revoca propriile sale Hotărâri de Consiliu Local.

În fapt, la data de 27.06.2018, la propunerea primarului Gutău Mircia, Consiliul Local a adoptat HCL nr. 197 referitoare la transmiterea imobilului-teren în suprafață de 19.834 m.p. și construcții în suprafață de 6.119 m.p. (n.n. – clădirea și terenul Liceului Tehnologic Oltchim) din proprietatea Municipiului, în proprietatea Universității din Pitești. La data de 31.07.2018, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local se introduce Proiectul de Hotărîre privind revocarea HCL nr. 197/27.06.2018 cu motivarea că Ministerul Educației Naționale NU A EMIS AVIZUL PENTRU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI IMOBILULUI ! De asemenea, în textul Proiectului HCL scrie clar faptul că revocarea este o operațiune juridică aplicabilă atunci când un act administrativ a devenit NELEGAL sau nu mai este oportun. Ținând cond de repetatele argumentații ale primarului Gutău Mircia pentru realizarea schimbului imobiliar, considerăm că revocarea pentru lipsa oportunității nu intră în discuție, rămânând aspectul nelegalității. Mai mult, Gutău Mircia nu a fost capabil de întocmirea și adoptarea unui act administrativ corect, dar nici de revocarea acestuia, proiectul de HCL pentru revocare fiind respins prin vot.

Reamintim râmnicenilor altă jonglerie ce vizează tot „investiții” imobiliare, în aceeași notă administrativă. Este vorba despre adoptarea în data de 28 martie 2018 a unei HCL, de aprobare a sumei de 2.000.000 lei pentru „începerea lucrărilor de amenajare și reparare a spațiilor de la demisolul imobilului din General Magheru nr. 25 (n.n. – demisolul clădirii SOCOM) precum și suplimentarea alocărilor de cheltuieli pentru bunuri și servicii”. Hotărârea de cumpărare a imobilului situat în General Magheru nr. 25 s-a adoptat ulterior, în ședința extraordinară din data de 2 aprilie 2018. Adică, Primăria a aprobat prin HCL o investiție într-o clădire a cărei proprietar de drept nu era și nu este nici la această dată.

Îi solicităm public primarului Gutău Mircia să explice de ce a fost necesară revocarea HCL nr. 197/27.06.2018 și dacă acest caz face obiectul unei verificări din partea instituțiilor statului care acționează în materie penală. La fel, îl înștiințăm pe acesta că are obligația de a justifica plătitorilor de taxe și impozite, majorate tot din voința sa, de ce cheltuiește peste 2 milioane de euro bani publici pe achiziția clădirii SOCOM, în condițiile în care contractează un împrumut de la bănci, pe 10 ani, în suma de 5,3 milioane de euro.

Deoarece nu este prima dată când administrația Gutău Mircia intră în conflict cu Legea, atragem atenția cetățenilor municipiului Râmnicu Vâlcea asupra acestor erori administrative, a cheltuirii nechibzuite a banilor publici și a preocupărilor imobiliare excesive ale primarului care, în mod evident, se concentrează doar pe asemenea „inițiative”, fiind un administrator nociv pentru orașul Râmnicu Vâlcea. • Departamentul de Comunicare al PNL Râmnicu Vâlcea