Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ion Cîlea, indignat că este acuzat de corupţie

MĂRTURISIRI. „Aduc la cunoştinţa opiniei publice declaraţia de aderare la principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie dintr-un singur motiv: diverse «personalităţi» anonime locale au început o campanie de denigrare şi discreditare a mea fără niciun suport sau argument care să le confirme elucubraţiile lansate în numele «libertăţii de opinie». Nu spun că sunt perfect, că nu mai greşesc uneori. Dar s-a născut pe lume vreun om nesupus greşelii? Dacă – da!, atunci îl invit şi eu precum e scris în Evanghelia după Matei să iasă în faţă şi să arunce piatra…” – a mărturisit preşedintele Ion Cîlea.

CLAUDIA STANCIU

claudia.stanciu@voceavalcii.ro

Lezat în amorul propriu de acuzaţiile ce i se aduc, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, a luat atitudine. Printr-un comunicat de presă, el îi admonestează pe toţi cei ce îl acuză de fapte de corupţie, anunţându-i că, de când este preşedinte al judeţului nu a încălcat niciodată legea. Cu toate acestea, Ion Cîlea face totuşi precizarea că „a greşi e omeneşte” şi, vorba aceea, cine nu greşeşte, nu munceşte. „La sfârşitul lunii trecute, cu Dispoziţia nr. 219, am aprobat şi pus în aplicare propria declaraţie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie şi am definitivat pentru operaţionalizare un voluminos program de măsuri menite să instaureze în activitatea de ansamblu a Consiliului Judeţean Vâlcea principiile şi normele care să călăuzească respectarea cu stricteţe a legii, a procedurilor şi a regulamentelor interne de funcţionare. Prin declaraţia dată m-am angajat să resping şi să condamn corupţia în toate formele sale de manifestare, să continui eforturile de combatere fermă a oricărui semn de corupţie, să instaurez în toate serviciile administraţiei publice judeţene un climat de corectitudine şi respect faţă de cetăţean, să lupt împotriva oricăror nereguli administrative, financiare sau de altă natură şi să blochez din start orice tentativă de «sensibilizare» a funcţionarilor prin cadouri sau alte atenţii indiferent de natura lor care să ducă la tratamente preferenţiale în relaţiile cu oamenii. Altfel spus, prin declaraţia dată şi asumată, am consfinţit ceea ce am promis încă din prima zi a primului mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, adică de la 1 iulie 2008, că întreaga activitate, a mea şi a personalului din aparatul de specialitate, se va baza pe corectitudine, onestitate şi opoziţie la mită şi fapte de corupţie. Am dreptul şi motive să spun astăzi că, din 2008 şi până în prezent, am avut permanent în vedere să nu întreprind nicio acţiune care să maculeze demnitatea, să-mi provoace remuşcări şi pe care să n-o pot justifica public. Aşa cum am precizat în declaraţia pe proprie răspundere, totdeauna am considerat şi voi considera în continuare interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi că nu mă voi folosi de prerogativele funcţiei publice pentru obţinerea de beneficii personale sau pentru familie şi persoane apropiate. Aduc la cunoştinţa opiniei publice declaraţia de aderare la principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie dintr-un singur motiv: diverse «personalităţi» anonime locale au început o campanie de denigrare şi discreditare a mea fără niciun suport sau argument care să le confirme elucubraţiile lansate în numele «libertăţii de opinie». Nu spun că sunt perfect, că nu mai greşesc uneori. Dar s-a născut pe lume vreun om nesupus greşelii? Dacă – da!, atunci îl invit şi eu precum e scris în Evanghelia după Matei să iasă în faţă şi să arunce piatra…” – a mărturisit preşedintele Ion Cîlea, prin intermediul unui comunicat de presă.