Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Doi foşti viceprimari din Vâlcea, declaraţi incompatibili de ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a 13 foști și actuali aleși locali, printre care se află şi doi foşti viceprimari din judeţul Vâlcea, după cum urmează:

1. ALEXANDROAE DIDI, actual Primar și fost Viceprimar al comunei Oșești, Județul Vaslui. INCOMPATIBILITATE: A deținut și exercitat simultan cu funcția de viceprimar (mandatul 2012 – 2016), respectiv de primar (mandatul 2016 – 2020) și calitatea de titular în cadrul „Alexandroae Didi Întreprindere Individuală”, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, aplicabile în perioada supusă evaluării.

2. CONSTANTINESCU GHEORGHE, Viceprimar al comunei Șușani, Județul Vâlcea. INCOMPATIBILITATE: În mandatul 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de titular în cadrul „Constantinescu Vergică Gheorghe Întreprindere Individuală”, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

3. ENACHE VIRGIL, Viceprimar al comunei Doljești, Județul Neamț. INCOMPATIBILITATE: În mandatul 2012 – 2016 a deținut simultan funcția de viceprimar al comunei Doljești, Județul Neamț și calitatea de administrator al S.C. Puy Invest S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

4. DINA GABRIEL, Viceprimar al comunei Milcoiu, Județul Vâlcea. INCOMPATIBILITATE: În mandatul 2012 – 2016 a exercitat funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul „Dina N. Gabriel Persoană Fizică Autorizată”, obținând subvenții în cuantum de 26.883 lei, în urma implementării proiectului „Fermă de semi-subzistență a PF Dina Gabriel, Comuna Milcoiu, jud. Vâlcea”. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) și ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.

5. DINCĂ CORNEL, Viceprimar al comunei Bucinișu, Județul Olt. INCOMPATIBILITATE: În mandatul 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bucinișu, Județul Olt, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.

6. GURLUI GABRIEL, Viceprimar al comunei Belciugatele, Județul Călărași. INCOMPATIBILITATE: În mandatele 2012 – 2016 și 2016 – 2020 a exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Belciugatele, Județul Călărași, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.

7. NEAGOE IULIAN, actual Consilier Local și fost Viceprimar al comunei Secăria, Județul Prahova. INCOMPATIBILITATE: În mandatul 2012 – 2016 a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de administrator al S.C. Liliacul Alb S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

8. GROZAVU IOAN, Consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Tîrgu Ocna, Județul Bacău. INCOMPATIBILITATE: În perioada exercitării mandatelor de consilier local (2012 – 2016 și 2016 – 2020), S.C. Ionela S.R.L., societate comercială la care persoana evaluată a deținut calitatea de asociat unic și funcția de administrator, iar soția sa deține în prezent calitatea de asociat și funcția de administrator, a încheiat cu S.C. Compania de Utilități Publice Tîrgu Ocna S.A. și S.C. Util Conseca S.A., societăți comerciale înființate prin hotărâre a Consiliului Local al Orașului Tîrgu Ocna, 6 Contracte de furnizare produse, 2 acte adiționale și un Contract de vânzare-cumpărare. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003.

9. BÎRLĂ LILIANA IOANA, Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Mogoș, Județul Alba. INCOMPATIBILITATE: În mandatul 2016 – 2020 a exercitat concomitent funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă, în cadrul aparatului de specialitate al primarului, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit c) din Legea nr. 161/2003.

10. MILOȘEVICI SRBOBRAN, fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Pojejena, Județul Caraș-Severin. INCOMPATIBILITATE: În perioada exercitării mandatului de consilier local (2012 – 2016), „Miloșevici Nevena Întreprindere Individuală” (societate în cadrul căreia fiica persoanei evaluate deține calitatea de titular întreprindere individuală) a încheiat cu Primăria comunei Pojejena 5 contracte de prestări servicii în valoare de 94.300 lei. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

11. SIMIONICĂ AURELIA, fost consilier Local în cadrul Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț, Județul Neamț. INCOMPATIBILITATE: În perioada exercitării mandatului de consilier local (2012 – 2016), societatea Lissacom SRL, în cadrul căreia soțul persoanei evaluate deține calitatea de asociat și administrator, a încheiat un Contract de servicii în valoare totală de 25.636,75 lei cu Compania Municipală de Investiții Urban S.A. Conform situației plăților efectuate pe parcursul derulării contractului, valoarea totală a produselor furnizate a fost de 24.850,60 lei. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

12. ANUȚA ȘTEFAN, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Sălcuța, Județul Dolj. INCOMPATIBILITATE: În perioada 2012 – 2015, S.C. Anstef Incom S.R.L., societate în cadrul căreia persoana evaluată a deținut calitatea de asociat unic și funcția de administrator, a desfășurat operațiuni comerciale cu Primăria comunei Sălcuța, Județul Dolj, prin emiterea unui număr de 31 de facturi fiscale cu o valoare totală de 8.819,5 lei. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

13. DAN RADU-FLORIN, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al orașului Ovidiu, Județul Constanța. INCOMPATIBILITATE: În mandatele 2012 – 2016 și 2016 – 2020 a deținut și exercitat simultan funcția de consilier local și pe cea de șef serviciu în cadrul Clubului Sportiv Orășenesc Ovidiu (instituție aflată în subordinea Consiliului Local), încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. DINCĂ CORNEL, ENACHE VIRGIL, CONSTANTINESCU GHEORGHE, BÎRLĂ LILIANA-IOANA și NEAGOE IULIAN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.