Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Deputatul Ștefan Ovidiu Popa vrea modificarea şi completarea Legii privind organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

Deputatul Ștefan Ovidiu Popa este inițiator al Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar.

Proiectul de lege vizează controlul, comercializarea cu amănuntul și utilizarea produselor medicinale veterinare, în acord cu Decia Curții Constituționale nr. 511/2017 și hotărârea Curtii de Justiție a UE din 1 martie 2018 in cauza C-297/16.

Un stat membru poate aprecia că, în cazul în care neveterinarii sunt în poziția de a exercita o influență asupra administrării unităților care comercializează cu amănuntul medicamente de uz veterinar, există un risc ca aceștia să adopte strategii economice susceptibile să aducă atingere obiectului aprovizionării sigure și de calitate a deținătorilor de animale cu medicamente, precum și independenței medicilor veterinari care intervin în cadrul acestor unități, în special prin faptul că îi incită să comercializeze medicamente a căror stocare nu mai este rentabilă sau prin recurgerea la reduceri ale cheltuielilor de funcționare.

Astfel, un stat membru poate împiedica în mod legitim ca operatoriieconomici nevetrinari să fie în poziția de a exercita o influență determinată supra adminstrării unor unități care comercializează cu amănuntul medicamente de uz veterinar, obiectivul evocat în hotărâre nu poate justifica înlăturarea completă a acestor operatori de la deținerea capitalului unităților menționate, atât timp cât nu este exclus ca medicii veterinari să poată exercita un control efectiv asupra acestor unități, chiar și în ipoteza în care aceștia nu ar deține totalitatea capitalului unităților menționate, în măsura în care deținerea de către neveterinari a unei părți limitate a acestui capital nu ar împiedica în mod necesar un astfel de control.