Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Deputatul Samoil Vîlcu afirmă: „Industria cărnii din România a ajuns competitivă pe plan european”

Deputatul PDL Samoil Vîlcu ne-a informat că, de curând, Dacian Cioloş, comisarul european pe Agricultură, a răspuns scrisorii sale în care îi solicita sprijin pentru clarificarea situaţiei intervenite ca urmare a raportului aparţinând unor organisme europene de control, respectiv Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind recuperarea integrală a fondurilor alocate pentru proiectele din cadrul Măsurii 1.1, submăsura 02-„Carne, produse din carne şi ouă” implementate prin programul SAPARD. „Industria cărnii din România, afirmă reprezentanţii ei, a ajuns competitivă pe plan european, iar măsura restituirii integrale a fondurilor ar putea duce la falimentul acesteia. Reprezentanţii acestui domeniu economic sunt de acord cu efectuarea unor controale la cei care au primit fonduri europene, dar APDRP(fostul SAPARD) trebuie să aprofundeze controalele ca urmare a raportului OLAF şi apoi să stabilească sancţiunile ce se impun. În plus, conform reglementărilor legale în vigoare dacă s-au făcut cheltuieli neeligibile în cadrul acestor proiecte cu fonduri europene, doar aceste sume trebuie returnate şi nicidecum suma integrală alocată proiectelor. Nu este normal ca în lipsa unor dovezi certe de neregularităţi să se adopte măsuri ce ar afecta drastic industria românească a cărnii”, se specifica în textul documentului înaintat de parlamentarul PDL. „Vă mulţumesc pentru scrisoarea dumneavoastră ce evocă situaţia creată ca urmare a detectării de către OLAF a unor fraude şi nereguli pe marginea unor proiecte Sapard din sectorul cărnii. Aş dori să vă asigur că sunt informat despre această problemă şi că Directoratul General Agricultură şi Dezvoltarea Rurală monitorizează îndeaproape situaţia în cauză, în limita competenţelor sale. Ţin să amintesc faptul că, în virtutea principiului general privind descentralizarea managementului pentru Sapard, responsabilitatea pentru stabilirea instrumentelor de gestiune şi efectuarea tuturor investigaţiilor necesare, revine autorităţilor naţionale. Directoratul General Agricultură şi Dezvoltare Rurală va continua auditarea sistemelor naţionale de management, control şi sancţiune, pentru a se asigura că toate neregulile şi fraudele sunt descoperite, corectate şi, după caz, sancţionate corespunzător. În situaţia constatării unor deficienţe pe marginea acestor proceduri, se va impune aplicarea unor corecţii financiare, pentru a se proteja interesul financiar al UE”, se arată în răspunsul lui Cioloş.

RAUL POP