Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Deputatul Lovin crede că râul Lotru trebuie valorificat şi din punct de vedere turistic

• MAP nu ar pune piedici unor proiecte în acest sens

Administraţiile publice locale din Voineasa, Mălaia şi Brezoi pot elabora proiecte prin care să valorifice din punct de vedere turistic potenţialul râului Lotru. Răspunzând unei interpelări formulată de către deputatul Dumitru Lovin, Ministerul Apelor şi Pădurilor a lăsat să se înţeleagă că nu va bloca dezvoltarea turismului, ba din contră, ideea organizării unor activităţi sau chiar concursuri de rafting, caiac, pescuit etc. pare foarte bună.

„Pe râul Lotru, există amenajările hidroenergetice Vidra, Mălaia şi Brădişor, ce aparţin SPEEH Hidroelectrica S.A.. Pe zona respectivelor amenajări, este obligatoriu avizul deţinătorului acestor obiective. (…) Utilizatorul de apă trebuie să solicite şi să obţină, în faza de proiectare, un Aviz de gospodărire a apelor, care reglementează atât regimul lucrărilor care se construiesc pe ape sau au legătură cu apele, cât şi activităţile social-economice, cu efecte potenţial negative asupra compondenţei hidraulice a mediului. Punerea în funcţiune sau exploatarea acestor lucrări se face numai în baza Autorizaţiei de gospodărire a apelor. În situaţia în care proiectele dezvoltate de primari nu conţin lucrări pe ape sau care au legătură cu apele, iar activităţile prevăzute nu au efect potenţial negativ asupra componenţei hidraulice a mediului, nu este necesară solicitarea şi emiterea avizului de gospodărire a apelor”, a explicat MAP.

În ceea ce priveşte munţii plutitori de PET-uri de la barajul Brădişor, dar şi din aval, ministerul susţine că, potrivit Legii nr. 107/1996, obligaţia de întreţinere şi curăţare revine structurii care administrează sau exploatează obiectivele respective. Administraţia Naţională Apele Române şi primăriile au responsabilităţi în ceea ce priveşte albiile minore din zonele neamenajate.