Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Andrei Gheorghiu și Alianța USR PLUS pun accentul pe educaţie

Pentru Alianța USR PLUS, investițiile în infrastructură educațională și în asigurarea unui management eficient al școlilor, va fi una dintre cele mai importante priorități. Investițiile în educație corelate cu nevoile actuale ale economiei, vor conduce la o dezvoltare durabilă a Ramnicului. Cu cât o localitate are o forță de muncă mai numeroasă, mai bine pregătită și adaptată la realitățile actuale ale pieței muncii, cu atât va fi mai atractivă pentru noi investitori și pentru mediul de afaceri local.

Întărirea sectorului educațional are o importanță capitală. Investițiile în infrastructură de învățământ și implicarea în asigurarea unui management eficient al școlilor trebuie să se afle pe lista scurtă a priorităților în domeniul educațional. Principiul este simplu: cu cât avem mai multă grijă de oameni și de educația/pregătirea lor și a copiilor lor, cu atât aceștia vor fi mai productivi și prosperi – ceea ce este un lucru bun atât pentru ei, cât și pentru comunitatea locală. Ce va face administrația locală sub mandatul Alianței USR-PLUS?

● Va crește numărului de creșe și grădinițe în conformitate cu cererea înregistrată la nivel local, mai ales în zonele neacoperite (cartierele noi).

● Asigurarea faptului că școlile care acoperă ciclurile primar, gimnazial și liceal beneficiază de un management performant, lucru observabil în modul în care se prezintă infrastructură școlară și arată performanțele școlare .

● Parteneriate locale pentru sectorul „after-school” – încurajarea sectorului privat să se dezvolte în această direcție.

● Încurajarea invatamantului dual ca prioritate pentru dezvoltarea economiei locale. Companiile investesc în orașe în care găsesc personal calificat sau pot sa recalifice pe domeniile în care investesc. Tineri din Rm Valcea ajung să lucreze în alte orașe din țară și din străinătate, deoarece autoritățile locale nu au făcut nimic pentru a dezvolta mediul economic local.

● Atenție deosebită pentru învățământul universitar și cel profesional prin încurajarea corelării cererii cu oferta de pe piața forței de muncă de la nivel local. Cum? Prin facilitarea de interacțiuni cât mai dese cu și între mediile universitar și de pregătire profesională și mediul de business; promovarea învățământului dual.

Merită menționat că economia românească se va adapta din ce în ce mai mult la modelul economiei vest-europene, unde sectoarele dominante sunt:

1) transportul (automobile, subansamble auto, trenuri, avioane, camioane etc.);

2) electronicele (televizoare, mașini de spălat etc.); și

3) produsele chimice (detergenți, îngrășăminte,
farmaceutice etc.).

Aceasta înseamnă că trebuie să avem oameni bine pregătiți pe aceste domenii, implicit școli profesionale bine puse la punct.

● Sprijin pentru crearea unui centru universitar la Râmnicu Vâlcea.

● Sprijin pentru copiii cu dizabilități.

● Sprijin pentru tinerii talentați și performanți.

● Sprijin pentru înființarea unei Academii de Inovare in domeniul IT Tehnologii noi, prin parteneriat public privat Andrei Gheorghiu Candidatul Alianței USR-PLUS pentru Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea