Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Circul USL continuă la APAVIL

• Interminabil, enervant şi dăunător. Aşa putem caracteriza scandalul din interiorul USL în privinţa Apavil. Cele două tabere, cea pesedistă şi cea liberală, duc un război nedrept pentru vâlceni, care datorită intereselor şi orgoliilor politice vor avea de suferit. CLAUDIA STANCIU claudia.stanciu@voceavalcii.ro

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, susţine că s-au făcut o serie de erori în momentul în care s-au desemnat reprezentanţii în AGA şi în Consiliul de Administraţie al Apavil. În cazul nominalizării liberalului Ovidiu Samson în CA s-a încălcat flagrant legea, el neîndeplinit condiţiile impuse. În Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 scrie foarte clar ce paşi trebuiau urmaţi pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie şi al directorului general de la Apavil. Problema este că aceşti paşi legali nu au fost întrutotul urmaţi, pentru că unul dintre liberalii desemnaţi pentru CA nu a primit girul firmei BDO, la fel ca ceilalţi. S-a încercat de patru ori schimbarea sa, dar de fiecare dată ex-viceprimarul Gheorghe Ioniţă a pus beţe-n roate, neprezentându-se la şedinţele Adunării Generale a Acţionarilor. Tocmai de aceea, Ion Cîlea a cerut, printr-o serie de adrese către Primăria Râmnicului şi Consiliul Local Municipal, revocarea lui Ioniţă din AGA şi desemnarea unui alt reprezentant care să numească membrii CA conform legii în vigoare. „Nedesemnarea membrilor Consiliului de administraţie în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, ale Actului Constitutiv al SC APAVIL SA Vâlcea, ale Hotărârii nr. 14/31.05.2013 a AGA Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea nr. 151/05.06.2013 are consecinţe deosebit de grave şi duce la neîndeplinirea de către SC APAVIL SA a condiţiilor prevăzute pentru prima tragere din Contractul de Credit încheiat cu BERD, în sumă totală de 13.701.000 euro. Neaccesarea sumelor necesare cofinanţării Proiectului «Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea» conduce la pierderea întregului proiect în sumă de 122.604.391,16 euro. În consecinţă, vă solicităm să dispuneţi, de urgenţă, reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC PAVIL SA Vâlcea, să ducă la îndeplinire mandatul special acordat de Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru desemnarea membrilor Consiliului de administraţie cu respectarea dispoziţiilor legale invocate mai sus, în caz contrar rămâneţi direct răspunzători de pierderea proiectului” – se arată în ultima adresă trimisă de Ion Cîlea către Primăria Râmnicului şi Consiliul Local, adresându-se în special liberalilor.

Liberalii se ţin tari pe poziţie

Cu toate acestea, aşa cum ne-au obişnuit în ultima perioadă, liberalii de la municipiu dau dovadă de o indolenţă crasă. Degeaba sunt puşi în faţa unei situaţii evident ilegale, pentru că ei refuză să intre în legalitate şi continuă şantajele politice şi refuză să dea curs solicitărilor lui Ion Cîlea, susţinând că totul este perfect legal şi că nu pun în pericol niciun proiect. În acest scandal şi-a băgat nasul şi senatorul Adrănel Cotescu, care îşi pregăteşte o eventuală candidatură la Primăria Râmnicului şi vrea să se facă remarcat. De aceea, el îl critică pe Ion Cîlea în comunicatele sale, transmiţându-i că liberalii se vor ţine, în continuare, tari pe poziţie. „Opinia preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, privind aşa-zisa ilegalitate a numirii CA, este nefondată. Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul CJ, în legătură cu rezultatul procesului de evaluare şi selecţie a candidaturilor depuse pentru postul de Membru al Consiliului de Administraţie al APAVIL, candidatura domnului Ovidiu Samson, a cărui valabilitate este contestată de Preşedintele PSD Vâlcea, a fost admisă, fiind considerată în conformitate cu legea. Mai mult decât atât, chiar domnul Ion Cîlea susţine o ilegalitate prin propunerea funcţionarului public Vasile Popescu pentru funcţia de administrator, în locul lui Ovidiu Samson. Potrivit art.28 alin.(1) din OUG 109/2011, «în CA nu pot fi selectaţi mai mult de doi membri din rândul funcţionarilor publici sau a altor categorii de persoane din cadrul autorităţilor publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice».  Actuala componenţă a CA APAVIL deja include doi funcţionari publici. Prin urmare, înlocuirea domnului Ovidiu Samson, a cărui candidatură a fost conformă, cu domnul Vasile Popescu, ar contraveni dispoziţiilor legale mai sus menţionate. Având în vedere aceste precizări, poziţia oficială a PNL Vâlcea este aceea că actualii membri ai Consiliului de Administraţie au fost aleşi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, neexistând niciun motiv real şi legal pentru care actuala componenţa a CA să fie modificată” – a fost replica senatorului PNL Adrănel Cotescu.