Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Andrei Gheorghiu si Alianța USR PLUS vor să dezvolte Vâlcea prin fonduri europene

Atragerea de fonduri europene este o oportunitate deosebită pentru dezvoltarea locală, echilibrată și în toate domeniile, pentru a ne ajuta să ajungem la nivelul de trai al cetățenilor din orașele atractive ale Europei. Echipe specializate în administrația locală, colaborarea cu Agenția de Dezvoltare Regională, buna informare cu privire la toate programele de finanțare din bugetul Uniunii Europene în perioada 2021-2027 vor contribui la punerea în aplicare a soluțiilor pe care le propunem la probleme cu care ne confruntăm de multă vreme.
Ce va face administrația locală sub mandatul Alianței USR-PLUS?
● Definirea priorităților și a domeniilor de dezvoltare, o bună planificare și constituirea unui portofoliu de proiecte diversificat ne va conduce la creșterea finanțării europene pentru investiții publice locale
● Pregătirea acestor proiecte cu o echipă informată și eficientă în cadrul Primăriei, pe baza unor studii tehnice și economice bine întocmite de specialiști asigură succesul obținerii de finanțări și punerea în practică fără blocaje
● Contractarea transparentă și corectă a serviciilor de proiectare, studii specializate în diverse domenii cu scopul întocmirii unei documentații de calitate, cu soluții tehnice moderne
● Parteneriate strategice între autorități publice, institute de cercetări, unități de învățământ, organizații non-guvernamentale, firme private etc. pentru proiecte complexe cu rezultate de impact asupra societății
● Va monitoriza și va evalua în permanență performanța echipei specializate în atragerea de fonduri europene, a modului în care evoluează implementarea proiectelor și va identifica din timp problemele ce duc la întârzieri
● Va alege soluția cea mai eficientă pentru creșterea numărului de proiecte cu finanțare europeană de la nivel local, dintre cele disponibile
● Va consolida o echipă eficiente în cadrul primăriei
● Subcontractare către firme private
● Crearea unui serviciu public cu personal contractual
● Parteneriate strategice
● Va monitoriza și să evalua periodic performanța echipei specializate pe atragerea de fonduri
europene
Andrei Gheorghiu
Candidatul Alianței USR-PLUS pentru Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea