Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Alianţa USR – PLUS Vâlcea se va alătura demersului Consiliului Naţional al Elevilor ” Educaţia prioritară, nu doar în campania electorală!”

Alianţa USR – PLUS Vâlcea se va alătura demersului Consiliului Naţional al Elevilor ” Educaţia prioritară, nu doar în campania electorală!” şi va sprijini permanent organizaţiile elevilor din judeţ.

Pentru noi, educaţia este şi va fi o prioritate în comunitate, tot sistemul educaţional trebuie centrat pe nevoile elevului!

Ce vom face în Râmnicu Vâlcea sub mandatul Alianţei USR-PLUS?

– vom considera educaţia o prioritate a mandatului şi ne vom asigura de respectarea tuturor atribuţiilor pe care autoritatea publică locală, ai cărei reprezentanţii vom fi, le are conform legislaţiei în vigoare;

– ne vom implica în modernizarea şi dotarea şcolilor de pe raza localităţii şi vom asigura o finanţare complementară în concordanţă cu nevoile şcolilor, suplimentând după caz finanţarea de bază;

– nu vom accepta colectările de tipul „fondul şcolii” în unităţile de învăţământ preuniversitar din localitate şi ne vom asigura, prin măsuri concrete, că acest fenomen nu va mai exista;

– vom sprijini elevii şi profesorii cu performanţe prin burse şcolare şi premii, vom aloca burse sociale care să permită elevilor proveniţi din medii dezavantajate participarea la procesul instructiv-educativ şi vom sprijini finanţarea prioritară a şcolilor din medii dezavantajate;

– ne vom asigura că se respectă dreptul elevilor de a avea reducere de cel puţin 50% la transportul local în comun, aşa cum este prevăzut în Legea Educaţiei Naţionale;

– vom demara proiecte şi acţiuni menite să scadă abandonul şcolar de pe raza localităţii;

– vom moderniza internatele şi cantinele şcolare din raza localităţii, în aşa fel încât acestea să ofere hrană sănătoasă elevilor şi condiţii optime de desfăşurare a procesului educaţional;

– vom efectua demersurile necesare în vederea dotării şcolilor cu sisteme de colectare selectivă, din fondurile autorităţii publice locale, aşa cum prevede Legea nr. 194/2019;

– vom asigura funcţionalitatea Consiliilor Consultative pentru Tineret la nivel local;

– vom stabili reprezentanţi implicaţi şi competenţi care să participe la şedinţele Consiliilor de Administraţie din şcoli şi vom interveni personal pentru a ne asigura că aceşti reprezentanţi îşi îndeplinesc mandatul;

– vom asigura tuturor elevilor accesul gratuit la baza materială sportivă a şcolilor (terenuri/ săli de sport), inclusiv după cursuri;

– vom sprijini proiecte ale şcolilor, elevilor, profesorilor, părinţilor şi ONG-urilor cu activitate în domeniul educaţiei;

– vom finanţa proiecte de practică şcolară şi proiecte care au legătură cu relaţia scoală -mediul de afaceri şi integrarea tinerilor pe piaţa muncii;

– ne vom angaja să ne asigurăm de faptul că autoritatea publică locală pe care o vom reprezenta va garanta, prin finanţarea complementară, servicii de pază şi protecţie gratuite în unităţile de învăţământ preuniversitar din localitate;

– vom milita pentru o educaţie incluzivă de calitate la nivelul localităţii, iar prin activităţile educative şi culturale derulate de autoritatea publică locală, vom facilita accesul pentru toţi elevii, prin mecanisme şi instrumente menite să asigure participarea şi pentru elevii cu dizabilităţi;

– vom garanta dotarea tuturor şcolilor din localitate cu sisteme care să asigure accesul la şcoală pentru elevii cu dizabilităţi;

– vom asigura funcţionalitatea Structurilor Comunitare Consultative din localitate, în vederea asigurării accesului la educaţie pentru elevii aflaţi în situaţii de risc;

– ne vom implica direct în asigurarea funcţionalităţii, a dotării corespunzătoare şi a modernizării cabinetelor de planificare familială;

– vom garanta transparenţă în toate demersurile pe care le vom întreprinde şi ne vom asigura că toţi factorii interesaţi vor putea accesa cu uşurinţă informaţii de interes public, puse la dispoziţie de autoritatea publică locală, informaţii ce ţin de sfera educaţională şi nu numai;

– ne vom întâlni periodic cu reprezentanţii elevilor pentru a radiografia cum arată microsistemul de învăţământ din perspectiva acestora şi vom considera prioritar implementarea unor măsuri pentru a rezolva problemele pe care le au elevii din localitate.

• Andrei Gheorghiu – candidatul Alianţei USR-PLUS la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea