Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

A fost reintrodusă măsura subvenţionării forţei de muncă, în scopul executării lucrărilor de interes local

În urma discuţiilor cu mai mulţi primari din judeţ, deputatul Dumitru Lovin a interpelat-o pe Lia Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii, pe tema legii care, în 2010, a permis administraţiilor publice locale să angajeze muncitori pe durată determinată. Documentându-se şi analizând răspunsul primit, parlamentarul a aflat că, prin Legea nr. 195/2015, la art. 77^1-77^2 din Legea 76/2002, a fost reintrodusă măsura subvenţionării cheltuielilor cu forţa de muncă, efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporată a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale. „Totodată, au fost reglementate prevederi în care sunt stipulate condiţiile acordării subvenţiei din bugetul asigurărilor pentru şomaj, atât în ceea ce priveşte perioadele dintr-un an calendaristiv pentru care se pot atribui contracte angajatorilor şi perioada pentru care se încheie cu contract individual de muncă, dar şi cuantumul lunar al subvenţiei acordate pentru aceste perioade”, a făcut cunoscut Dumitru Lovin.

Parlamentarul a adăugat că, potrivit prevederilor art. 77^1 din Legea 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi subvenţionate următoarele: a) servicii publice de refacere şi întreţinere a infrastructurii, ecologizare şi lucrări edilitare, organizate de autorităţile publice locale, firme private sau ONG-uri, cu avizul autorităţilor locale; b) servicii sociale cum ar fi îngrijirea la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice sau cu handicap, organizate de autorităţile publice locale, ONG-uri şi alte organisme, în condiţiile legii. Subvenţiile prevăzute la art. 77^1 se acordă, la solicitarea autorităţilor locale, angajatorilor cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice, pe o perioadă de cel mult 12 luni pentru fiecare persoană încadrată din rândul şomerilor. Cuantumul lunar al subvenţiei este: a) în perioada 1 aprilie – 31 octombrie, 70 % din valoarea indicatorului social de referinţă (VISR); b) în perioada 1 noiembrie – 31 martie, valoarea VISR, la care se adaugă contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată de angajatori. Aceste subvenţii se acordă inclusiv societăţilor reglementate de Legea 31/1990, regiilor autonome de interes local sau judeţean, din Bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis – a mai precizat parlamentarul vâlcean.