Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ziua zonelor umede la o nouă ediție la Râmnicu Vâlcea

02 februarie 2020 este o zi deosebita la nivel internațional,este ziua dedicata zonelor umede in urma Convenției de la Ramsar, oraș situat pe malul Marii Caspice, in 1971.
Ce sunt zonele umede? Sunt suprafețe acoperite temporar sau permanent cu apa, lacuri, balți, mlaștini, delte, mangrove,ecosisteme care au un rol deosebit in asigurarea unui mediu durabil.
Pentru a proteja și conserva aceste zone este foarte important sa se organizeze diferite activitați, prin care tanara generațiesa fie conștientizata asupra avantajelor pe care le ofera aceste ecosisteme.
In acest sens la Școala Gimnaziala Anton Pann Rm Valcea in fiecare an pe 02 februarie se da startul proiectului județean „Sa invațam sa traim frumos pe Pamant” printr-o activitate dedicata acestui eveniment.
Anul acesta tema de dezbatere a fost „Zonele umede și biodiversitatea” !
Intr-un mediu deosebit de sugestiv, organizat cu sprijinul d-nei profesor de desen Georgiana Poenaru, echipajele participante s-au intrecut in originalitatea și rigurozitatea științifica a materialelor dedicate zonelor umede cu rol in asigurarea habitatului a pentru 1839 de speciivegetale 2864 specii de animale,preponderentinsecteșipasari,,in absorbțiaexcesului de apa in timpulinundațiilor, a poluanțilorși nu in ultimul rand punct de atarcțiepentrumilioane de turiști.
La activitate au participatechipaje de la unitați de invațamant de prestigiu din municipiul Rm Valceadupa cum urmeaza: ColegiulNațional Al. Lahovaricoordonat de d-nul prof. Alexandru GANEA și d-na prof. Magda MIHAILA, Colegiul Economic Rm. Valceacoordonat de d-na prof. Alina PETCU, LiceulAntimIvireanureprezentatprin d-na prof. Cornelia PAPUZU, LiceulTeoretic Forestier prin d-nulprofesor C-tin GRATIE, ȘcoalaGimnaziala Waldorf,reprezentataprin d-naprofesor Alina LAZARși nu inultimul rand ȘcoalaGimnaziala Anton Pann Rm Valceareprezentata de d-nele prof. Ramona BECHEANU șiLetiția MURARUȘ o școala de top, in care profilul ecologic este bine promovatprinrezultateledeosebiteobținuteprinproiectul Concurs Național “MareaVoluntariada”coordonat de d-na prof. Andreea DIN Director adj.,unde a obținutLocul I la prima etapașiproiectulBEACON (Bridging European and Local Climate Action), coordonat de d-na prof. Cristina DIACONESCU, care vizeazareducereaconsumului energetic pentru a prevenischimbarileclimatice.
Activitatea a demonstrat o bunacooperareintreelevii de gimnaziușielevii de liceu; a fost un adevaratschimb de experiența; s-a constatat ca mentoratul la oricenivel are un rolesențial in dezvoltareapersonalitațiielevilor sub toateaspectele-intelectual, emoțional, cultural, social și civic.
Deschidereafestiva a activitații a fostrealizata in prezentaManageruluiunitații de invațamantd-nulprof. Adrian BURLAN, care acorda o atențiedeosebitaasigurariituturorcondițiilorpentru un invațamant de calitate, o delegație din parteacomunitații locale, care a asiguratprodusele de protocol apa, fructe, reprezentataprin d-na Carmen Maria PREDA Viceprimar, d-na Maria BOBEANU Consilier local și d-nul Mihai GHEORGHE, DirectorulGradiniiZoologice Rm Valcea.
Pe parcursulintregiiactivitațirigurozitateaștiintifica a lucrarilorprezentate a fostconfirmata de d-na Silvia PADURARIU reprezentant al Agenției de Protecție a Mediului care aasigurattoatematerialelepromoționalepentruanul 2020 privind“ZiuaZonelorUmede”.
Pe parcursulintergiiactivitați ne- am bucurat de sprijinul d-nelor prof. de limbaenglezaAndreea CONSTANTINESCU, Liliana MANEA și PaulaPAVELESCU,acestevenimentavand un caractermultilingvistic.
Finalulactivitații a presupus o evaluareatractivafolosindplatformadigitala KAHOOT,diseminareaproiectului Erasmus ‘Playful Mathematics’ KA2292019-1-SK01-KA229-060647 și un moment artistic susținut de elevi de la ColegiulNațional Al. Lahovari, Colegiul Economic siLiceulTehnologic Forestier.
Impresiileparticipanților au aratat ca activitateaa atinsinteresullorșivorraspundeși in viitorla astfel de provocari,prin care iși pot exprimatoatevalorileinclusivCREATIVITATEA, ovaloareesențialapentruaceastaepoca.
Catre-o mare intindere de apa,
Neagra,agitatasiinvolburata,
Dunareaalbastra se varsa,
Formand o delta spectaculoasa!
In Delta, Dunarea se rasfata, se odihneste .In mare moare”
Nicolae Mares
Au consemnat,
Prof. Letiția MURARUȘ &Andreea CONSTANTINESCU, coordonatori iproiectului