Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

PROPUNERE LEGISLATIVĂ: „Case sociale în mediul rural”

Proiectul legislativ are scopul de a facilita accesul persoanelor fizice la locuinţe sociale din mediul rural, acestea fiind achiziţionate de unităţi administrativ-teritoriale.

Motivaţia dată de senatori acestei iniţiative este că:” accesul liber şi neîngrădit la locuinţa este un drept al fiecărui cetăţean” şi că statul asigura astfel accesul persoanelor vulnerabile la o locuinţă.

Acest proiect se adresează următoarelor persoane:
1.Persoanele evacuate sau cele care urmează să fie evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
2.Tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani;
3.Familiile care au cel puţin 3 copii minori în întreţinere;
4.Familiile care în ultimele 12 luni au realizat un venit mediu net lunar pe persoana sub nivelul salariului minim brut garantat în plata;
5.Invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap;
6.Pensionarii, veteranii şi văduvele de război;
7.Beneficiarii prevederilor Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii – martiri
şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei din 1989;
8.Familiile care au domiciliul ori reşedinţa înscrisă în actele de identitate pe raza unităţii administrative teritoriale.