Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

NEWS ALERT: DECIZIE a magistraților în cazul fostului adjunct la poliției municipale, Gabriel Popa

În 13 ianuarie 2015, municipiul Râmnicu Vâlcea a fost „zguduit” de arestarea unui temut grup infracţional, dar şi a adjunctului Poliţiei Râmnicu Vâlcea, comisarul – şef Gabriel Popa.
Dar iată că agonia din instanţele de judecată a luat sfârșit pentru fostul adjunct al Poliţiei Municipiului Râmnicu Vâlcea, comisarul Gabriel Popa. Luni, 19 noiembrie a.c., magistrații Tribunalului Vâlcea au decis renunțarea la aplicarea pedepsei comisarului, acesta alegându-se doar cu un avertisment.
Aşa cum bine se ştie, fostul adjunct al Poliţiei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Gabriel Popa, este acuzat că a divulgat unele informaţii clasificate pe care le-a pus la dispoziţie membrilor unei grupări infracţionale. În data de 18 septembrie 2014, Gabriel Popa a accesat baza de date, privind evidenţa populaţiei, a Poliţiei Vâlcea, divulgând date de identitate ale unor persoane, pe care le-a pus la dispoziţia membrilor grupului infracţional organizat, în scopul obţinerii de bani, bunuri ori alte foloase. După ce a fost arestat, el a fost suspendat din funcţia pe care o deţinea la Poliţia Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Iată soluția dată de magistrați în procesul în care a fost implicat Gabriel Popa:
”În baza art. 16 lit. g Cod procedură penală; încetează procesul penal faţă de inculpaţii Obreja Mihăiţă, Sandu Petre Valeriu, Popa Camelia, Binder Andrei Nicolae, SC Lamconstruct SRL şi SC Stilunicom SRL sub aspectul infracţiunilor prevăzute de art 244 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art 35 alin. 1 Cod penal faţă de persoana vătămată Popii Ion, prin împăcarea părţilor.
Ia act de renunţarea la acţiunea dată atât în numele persoanei vătămate Popii Ion cât şi în numele părţii civile SC Mariaur SRL în baza art 16 lit g Cod procedură penală; încetează procesul penal faţă de SC Stilunicom sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art 244 alin. 1,2 Cod penal prin împăcarea cu persoana vătămată Diaconu Dorel Octavian.
II. (…) încetează procesul penal faţă de Inculpatul Obreja Mihăiţă pentru Infracţiunile prev. de: – art 367 alin. 1 Cod penal, -art 244 alin. 1,2 Cod 1 penal cu aplic art 35 Cod penal faţă de persoana vătămată Diaconu Dorel Octavian, – art 207 alin. 1,3 cu aplic, art 35 alin. 1 Cod penal asupra persoanei vătămate Diaconu Dorel Octavian (faptele din perioada aprilie – mai 2008); -art 207 alin. 1,3 Cod penal cu aplic art 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată Popii Ion- Ianuarie- septembrie 2010); -art 29 alin. 1 lit a din Legea nr. 656/2002 (2009-2010). III. în baza art 207 alin. 1,3 Cod penal cu aplic art 35 alin. 1 Cod penal; Condamnă pe inculpatul Obreja Mihăiţă la 2 ani şi 6 luni închisoare (persoană vătămată Fetele Dorel). În baza art 207 alin. 1,3 Cod penal cu aplic art 35 alin. 1 Cod penal; Condamnă pe aceiaşi inculpat la 2 ani închisoare – persoană vătămată Zotică Cătălin Gheorghe.
În baza art 38 alin. 1 Cod penal; Inculpatul OBREJA MIHAIŢA, va executa pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, la care se adaugă sporul de 8 luni închisoare, astfel că Inculpatul va executa pedeapsa de 3 ani şl 2 luni închisoare. Aplică art 60 Cod penal. Deduce din durata pedepsei perioada reţinerii şi arestării preventive de la 13.01.2015 la 17.03.2016. În baza art 16 lit b Cod procedură penală; Achită pe inculpatul Obreja Mihăiţă sub aspectul săvârşirii Infracţiunii prev. de art 207 alin. 1,3 Cod penal (septembrie-octombrie 2012, persoană vătămată Diaconu Dorel Octavian).
IV. în baza art 16 lit f Cod procedură penală rap. la art 154 Cod penal; încetează procesul penal faţă de Inculpatul SANDU PETRE VALERIU (…)
V. În baza art 16 lit f Cod procedură penală cu aplic art 154 Cod penal; încetează procesul penal faţă de inculpata POPA CAMELIA (…).
VI. În baza art 16 lit f Cod procedură penală cu aplic art 154 Cod penal; Încetează procesul penal faţă de inculpatul BINDER ANDREI NICOLAE (…) Achită pe acelaşi inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art 244 alin. 1,2 Cod penal – persoană vătămată Diaconu Dorel Octavian.
VII. În baza art 16 lit a Cod procedură penală; Achită pe inculpatul MARINESCU ŞTEFAN (…)
Condamnă pe inculpatul DRĂGHICI RADU ŞTEFAN la 1 an şi 6 luni închisoare. în baza art 207 alin. 1,3 Cod penal cu aplic art 35 alin. 1 Cod penal şi art 41 alin. 1 Cod penal; Condamnă pe acelaşi inculpat la 2 ani închisoare. în baza art 47 Cod penal rap. la art 275 alin. 2 Cod penal cu aplic art 41 alin. 1 Cod penal; Condamnă pe acelaşi inculpat la 6 luni închisoare. în baza art. 38 Cod penal; Inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care se adaugă un spor de 8 luni închisoare, astfel că inculpatul DRĂGHICI RADU ŞTEFAN va executa o pedeapsă rezultantă de 2 ani şi 8 luni închisoare. Aplică art 60 Cod penal. Deduce din durata pedepsei durata reţinerii şi arestării preventive începând cu data de 13.01.2018 până 17.03.2016.
În baza art 16 lit a Cod procedură penală; Achită pe inculpata UNGUREANU ELENA LARISA sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art 367 alin. 1 Cod penal. În baza art 244 alin. 1,2 Cod penal; Condamnă pe aceeaşi inculpată la 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art 207 alin. 1,3 Cod penal cu aplic art 35 alin. 1 Cod penal; Condamnă pe aceeaşi inculpată la 2 ani închisoare. În baza art 275 alin. 2 Cod penal; Condamnă pe aceeaşi inculpată la 6 luni închisoare, în baza art 38 Cod penal;
Inculpata Ungureanu Elena Larisa va executa pedeapsa de 2 ani închisoare la care se adaugă un spor de 8 luni închisoare, astfel că va executa o pedeapsă rezultantă de 2 ani şi 8 luni închisoare. Deduce din durata pedepsei principale perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu, respectiv: 13.01.2015 -18.06.2015, 25.11.2015 – 07.04.2016. În baza art 91 Cod penal; Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe un termen de 4 ani. în baza art 93 alin. 1 Cod penal;
X. În baza art 16 lit f Cod procedură penală cu aplic art 154 Cod penal; încetează procesul penal faţă de Inculpata SC Lamconstruct SRL cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Pictor Constantin Iliescu, nr. 2, Judeţul Vâlcea
XII. În baza art 80 Cod penal; Renunţă la aplicarea pedepsei pentru cele două Infracţiuni prevăzute de art 12 alin. 1 lit. b din Legea 78/2000 cu modificările ulterioare, ambele cu aplic. Art. 38 alin. 1 Cod penal, respectiv fapta din 18.09.2014 și cea din 17.10.2014. În baya art. 81 Cod Penal, aplică inculpatului avertisment și atenționeayă pe inculpatul POPA GABRIEL MIHAI că în cazul în care va mai săvârşi altă infracţiune, nu va mai beneficia de renunțarea la aplicarea pedepsei.
XIII.1. Admite în parte acţiunea civilă a părţii civile Diaconu Dorel Octavian. Obligă în solidar pe inculpaţii Obreja Mihăiţă, Sandu Petre Valeriu, Popa Camelia şi SC Lamconstruct SRL la plata sumei de 202.000 euro şi 139.709 lei daune materiale către partea civilă Diaconu Dorel Octavian. Obligă pe inculpaţii Obreja Mihăiţă, Sandu Petre Valeriu, Popa Camelia şi SC Lamconstruct SRL în solidar la plata sumei de 50.000 euro daune morale către partea civilă Diaconu Dorel Octavian. Respinge cu privire la sumele de: 119000 euro şi 10000 euro (lucrări şi bunuri la locuinţa numitului Dumitrescu George), 8.000 lei – bunuri lăsate la SC Sotil Sport SRL; 30.000 lei – lucrări la SC Darflor, 12.000 lei -lucrări la imobilul din strada Buna Vestire. Ia act că partea civilă renunţă la pretenţiile civile faţă de inculpata SC Stilunicom SRL. Respinge acţiunea civilă faţă de inculpatul Binder Andrei Nicolae.
2. Ia act de renunţarea la acţiunea dvilă din partea părţii civile Popii Ion, atât în nume propriu cât şi în numele SC Marlaur SRL
3. Ia act de acordul de mediere încheiat între persoana vătămată Fetele Dorel cu inculpaţii în sensul că nu se constituie parte civilă în cauză.
4. Admite în parte acţiunea a părţii dvile Zotică Gheorghe Cătălin, domiciliat în Rm. Vâlcea, în nume propriu cât şi în numele minorului Z.R.M. Obligă în solidar pe inculpaţii Drăghici Radu Ştefan şi Ungureanu Elena Larisa la plata sumei de 25.000 euro daune morale către partea civilă Zotică Gheorghe Cătălin, din care 5000 euro în solidar şi cu inculpatul Obreja Mihăiţă. Obligă în solidar pe inculpatul Drăghici Radu Ştefan şi Ungureanu Elena Larisa la plata sumei de 25.000 euro daune morale către minorul Z.R.M. Respinge cererea de obligare a inculpaţilor la plata daunelor materiale către partea civilă Zotică Gheorghe Cătălin şi către partea civilă FBF Total Invest SRL”.