Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Judecătorii din Râmnicu Vâlcea, îngrijorați de eliminarea pensiilor de serviciu ale magistraților

Judecătorii Judecătoriei Rm. Vâlcea, consultați cu privire la proiectul de lege aflat în dezbatere parlamentară referitor la eliminarea pensiilor de serviciu ale magistraților și ale personalului auxiliar, în unanimitate, au luat act cu îngrijorare de conținutul acestuia, având în vedere potențialul grav de afectare a independenței sistemului judiciar.
Judecătorii Judecătoriei Rm. Vâlcea arată că statutul magistratului impune acordarea pensiei de serviciu și a remunerației adecvate ca o componentă a independenței justiției, garanție a statului de drept, prevăzută de art. 1 alin. 3 din Constituția României.
Judecătorii Judecătoriei Rm. Vâlcea reamintesc faptul că pensia de serviciu nu constituie în niciun caz un privilegiu, ci o compensare pentru activitatea supusă celui mai sever regim de incompatibilități și interdicții. Reamintesc, de asemenea, complexitatea și dificultatea activității desfășurate în cadrul sistemului judiciar, dar mai ales relevanța acestei activități în arhitectura constituțională a statului de drept.
Independența sistemului judiciar, astfel cum a aratat și Curtea Constituțională în Decizia nr. 873/25.06.2010, este indisolubil legată de stabilitatea financiară a magistratului și constituie totodată o premisă reală pentru garantarea efectivă a dreptului cetățeanului la un proces echitabil.
În acest context, judecătorii Judecătoriei Rm. Vâlcea apreciază că demersul actual al personalului auxiliar al instanțelor în legătură cu propunerea legislativă în dezbatere este justificat de aceleași rațiuni anterior menționate, demers pe care judecatorii îl susțin intrutotul.
În unanimitate, judecătorii Judecătoriei Rm. Vâlcea solicită renunțarea la promovarea inițiativelor legislative care afectează în mod grav independența sistemului judiciar în ansamblu, în caz contrar urmând să adoptăm măsuri ferme.
Judecătorii Judecătoriei Rm. Vâlcea solicită Consiliului Superior al Magistraturii să adopte măsuri concrete și ferme pentru a evita încălcarea independenței sistemului judiciar în maniera prefigurată, pe lângă comunicatele de presă adoptate, inclusiv prin explicarea în mod detaliat publicului a statutului judecătorilor, a obligațiilor și incompatibilităților ce incumbă acestora, pentru a se înțelege natura pensiei de serviciu.