Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Veste bună pentru absolvenţii de studii neautorizate până în 2011

Parlamentarii au adoptat astăzi proiectul de lege în care se arată că: „Au dreptul de a beneficia de acte de studii recunoscute de către stat, care atestă finalizarea studiilor, absolvenţii înmatriculaţi anterior începerii anului universitar 2011-2012, care au promovat examene de finalizarea studiilor(…) la instituţii de învăţământ superior acreditate şi care au fost înmatriculaţi, după caz: la programe de studii organizate la forme de învăţământ şi/sau în locaţii geografice neautorizate, la programe de studii organizate în limbă de predare neautorizată, peste capacitatea maximă de şcolarizare aprobată, la programe de studii aflate în curs de autorizare, la data înmatriculării şi la programe autorizate/acreditate, cu nerespectarea condiţiilor de înmatriculare sau mobilitate”, în ale cărui prevederi se regăseşte OG nr. 42/2015.

Concret, în forma care va fi trimisă la promulgare preşedintelui ţării, proiectul de lege stabileşte că şi absolvenţii de studii neautorizate vor beneficia de diplome recunoscute.