Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VÂLCEA. TITULARIZARE 2022. Un candidat, eliminat pentru că a încercat să copieze. 199 din candidați au luat note peste 7!

Rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2022 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate astăzi, 19 iulie, ora 10:00, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro.

În județul Vâlcea, statistic, rezultatele candidaților au fost următoarele:

  • Rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 48,78% (199 candidați)
  • Procentul notelor între 5 și 6,99 este de 35,58% (137 de candidaţi)
  • Procentul notelor între 1 și 4,99 este de 17,41% ( 71 de candidați)
  • 2 candidaţi au obținut nota 10, iar 197 candidați au obținut note între 7 și 9,99.

La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 408 candidați din totalul de 552 candidați înscriși. Un candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă.

În centrele de evaluare au fost notate 407 lucrări, întrucât o lucrare a fost anulată în conformitate cu prevederile metodologiei.

Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare sau prin mijloace electronice (scanat, la adresa de email [email protected]), în data de 19 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de  20 iulie, între 8.00-12:00. Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul anterior menționat, în data de 27 iulie.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele de repartizare organizate de inspectoratele şcolare, în zilele de 29 iulie şi 1 august.

Pentru a obţine statutul de titular, un candidat trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la inspecţia specială la clasă şi să fie repartizat pe un post didactic vacant publicat pentru angajarea pe perioadă nedeterminată. Nota la proba scrisă are o pondere de 75% din media de repartizare, iar nota la inspecţia specială la clasă sau la proba practică are o pondere de 25% din media de repartizare.

La nivelul judeţului Vâlcea există 77 de posturi titularizabile. Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervatese găsește pe site-ul ISJ Vâlcea: https://isjvl.ro/dupoqot/2022/05/LISTA-POSTURILOR_CATEDRELOR-VACANTE_REZERVATE-PENTRU-CONCURSUL-NATIONAL-DIN-DATA-DE-13.07.2022.pdf