Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VÂLCEA. Concursul de muzică psaltică pentru seminariile și liceele teologice ortodoxe din România (foto)

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Varsanufie, în perioada 29‑30 mai, Arhiepiscopia Râmnicului a organizat Concursul Național de Muzică Psaltică pentru seminariile și liceele teologice ortodoxe din România, ediția a IV‑a. Această manifestare educațională a fost realizată în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, prin directa coordonare a Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea.

În cadrul concursului, corurile au interpretat un repertoriu psaltic clasic din autori consacrați precum Sfântul Ioan Cucuzel, Macarie Ieromonahul, Ioan Protopsaltul, Anton Pann, Dimitrie Suceveanul, Ghelasie Basarabeanul, fiind acordate următoarele premii: Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași – premiul I; Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău – premiul al II‑lea; Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Grigore Teologul” din Craiova – premiul al III‑lea; Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Huși – mențiune; Seminarul Teologic Ortodox „Sfânta Ecaterina” Prislop – premiu special; Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava – premiu special; Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște – premiu special; Seminarul Teologic Ortodox „Neagoe Basarab” din Curtea de Argeș – premiu special.

Deschiderea evenimentului a fost realizată de corul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, condus de părintele profesor Siluan Dumitru Scurtu.

În cuvântul de binecuvântare adresat celor prezenți la acest eveniment, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie a subliniat că „muzica poate fi privită ca o icoană sonoră care însoțește rugăciunea, exprimând, prin tainice semnificații, frumusețea Împărăției lui Dumnezeu. Concepută şi cizelată în atmosfera de rugăciune, muzica psaltică a devenit parte dintr‑un dialog liturgic care, printr‑o amplă mărturisire a teologiei Bisericii, adânc imprimată de sugestia comuniunii desăvârşite, ajută la ridicarea minții către dumnezeieștile virtuți, drept ceea ce a izvorât din experiența rugăciunii imnografilor care și‑au împodobit sufletele cu roada Duhului”.