Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ULTIMATUM pentru banii profesorilor! Inspectoratele intră în vrie

Ministerul Educației transmite o circulară prin care dă un ultimatum inspectoratelor școlare din toată țara, potrivit documentului obținut de Edupedu.ro. Adresa semnată de secretarul de stat Sorin Ion solicită „cuantumul sumelor necesare de plată” pentru hotărârile judecătorești care au ca obiect drepturile salariale și dobânzile obținute prin hotărâri judecătorești, de către profesori și personalul din școli și grădinițe. Termenul limită este vineri, 25 noiembrie 2022, ora 12:00.

În circulară se menționează că „situația va fi semnată și asumată de către inspectorul școlar general, auditorul, contabilul șef, consilierul juridic și responsabilul salarizare”. Iar „ în situația în care nu ați comunicat cuantumul sumelor respective până la data și ora menționată (sic!), considerăm că nu există sume necesare pentru plata hotărârilor judecătorești având ca obiect drepturi salariale cuvenite personalului didactic învățat hotărârilor judecătorești având ca obiect acordarea de daune – interese moratoriu sub forma dobânzii legale”.

Ministerul Educației transmite un cap de tabel pentru inspectorate, în care acestea să introducă sumele necesare pe surse de finanțare și pe tipul de „restanță”. Acest tabel este împărțit în două: prima parte este pentru “sumele aferente recalculării drepturilor salariale anterior datei de 31.07.2017 (dacă este cazul)”, iar a doua parte este pentru „sumele aferente recalculării drepturilor salariale din 2018-2022”.

Inspectoratele trebuie să treacă în tabel sumele pe care trebuie să le primească angajații din școli de la Consiliul local, Consiliul județean sau Ministerul Educației.

Tot până la termenul de 25 noiembrie 2022, ora 12:00, inspectoratele trebuie să trimită la minister și situația cu banii obținuți prin hotărârile judecătorești pentru plata dobânzilor la sumele restante.

În nota oficială estre mențiunea că „se vor include și eventualele trans restante aferente anilor precedenți, neplătite până în prezent”.

Deși menționează că în aplicare se respectă strict dispozitivul sentinței judecătorești, documentul ministerial le dă inspectoratelor și un „posibil flux de lucru” ca “modalitate opțională de utilizare a secțiunii OUG48 din EduSal” (n. red. programul de salarizare a personalului din învățământ, gestionat de compania SIMAVI – fostă SIVECO).

La final apare precizarea că sumele restante comunicate de inspectorate în urma acestei circulare „vor fi plătite la aceeași dată cu plata drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2022”, adică în luna decembrie.