Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Simpozionul „Calitate şi performanţă în învăţământul românesc”, la Grup Şcolar Industrial „General Magheru”

Peste 90 de cadre didactice vor participa sâmbătă, 13 decembrie a.c. la Simpozionul Naţional „Calitate şi performanţă în învăţământul românesc”, care se va desfăşura la Grupul Şcolar „General Magheru” din Râmnicu Vâlcea, de altfel şi orgabizatorul acestui simpozion. Directorul instituţiei de învăţământ ing. prof. Maria Sescioreanu şi prof. informatică Ramona Chiru s-au ocupat de toate detaliile organizatorice pentru ca simpozionul să decurgă în condiţii optime.

Partenerii acestui eveniment sunt Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea, Casa Corpului Didactic Vâlcea, Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab” şi „Asociaţia Micul Gates”.

Simpozionul, aflat la prima ediţie va avea următoarele teme: aplicabilitatea metodelor moderne în învăţământ; Concursurile şcolare – argumente pro şi contra; impactul activităţilor extraşcolare asupra elevilor. Participanţii vor avea la dispoziţie toate dotările IT şi multimedia necesare prezentării lucrărilor.

Simpozionul se doreşte a fi un cadrul adecvat care să permită exprimarea opiniilor participanţilor, dar şi împărtăşirea experienţelor proprii, a metodelor de bună practică, astfel încât perfecţionarea participanţilor să contribuie la creşterea calităţii actului de învăţământ în unităţile şcolare participante la simpozion şi la obţinerea unor performanţe ale elevilor.