Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Foto: Vocea Valcii

Proiectul „Servicii de Prevenire și Remediere în Educație: SPRE școală”, un real succes în şcolile din Vâlcea

Foto: Vocea ValciiSâmbătă, 12 decembrie 2015, la Hotel Sofianu, din Râmnicu Vâlcea, a avut loc Conferința de promovare a proiectului ”Servicii de Prevenire și Remediere în Educație: SPRE școală” – cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Beneficiarul proiectului este Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, iar partenerii sunt: Școala Gimnazială Colonie, Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic ”Căpitan Nicolae Pleșoianu”, Structura Școala Gimnazială ”Spiru Haret”, Râmnicu Vâlcea, Liceul ”Gheorghe Surdu”, Brezoi, judetul Vâlcea; Colegiul Național ”Traian”, Drobeta Turnu Severin, Colegiul Tehnic ”Dierna”, Orșova Asociația Scientia Nemus, Drobeta Turnu Severin.

Perioada de desfășurare a proiectului este de 6 luni: 01.07.2015 – 31.12.2015, iar valoarea totală a proiectului este de 8.648.038,00 lei lei, din care 7.350.832,30 lei reprezintă asistență financiară nerambursabilă acordată din Fondul Social European

În carul proiectului Servicii de Prevenire și Remediere în Educație: SPRE școală, POSDRU/188/2.2/S/156000, persoanele din comunitățile dezavantajate, cu precădere din localități rurale și din rândul populației de etnie romă, beneficiază de implementarea unor programe educaționale integrate de tip preventiv și remedial.

Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiectul se desfășoară pe o perioadă de șase luni, urmând să se încheie la sfârșitul lunii decembrie.

Prin participarea la activitățile non-formale și informale ale proiectului, 1000 de elevi supuși riscului de abandon vor depăși dezinteresul față de școală și vor avea o mai bună participare la activitățile educative obligatorii din școlile la care sunt înscriși, iar 300 de persoane participante la activitățile remediale de tip ”A doua șansă” vor fi reintegrate în sistemul de educație în vederea finalizării studiilor pe care le-au abandonat.

Obiectivul general al proiectului vizează prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru 1300 de persoane din comunitățile dezavantajate, cu precădere din localități rurale din Romania și din rândul populației de etnie romă, prin implementarea de programe educaționale integrate de tip preventiv și remedial.

Prin participarea la activitățile non-formale și informale ale proiectului 1000 de elevi supuși riscului de abandon vor depăși dezinteresul față de școală și vor avea o mai bună participare la activitățile educative obligatorii din școlile la care sunt înscriși, iar 300 de persoane participante la activitățile remediale de tip ”A doua șansă” vor fi reintegrate în sistemul de educație în vederea finalizării studiilor pe care le-au abandonat.

Evenimentul se va desfășura cu participarea echipei de implementare a proiectului, a reprezentanților administrației locale, a reprezentanților mass-media. Invitații de onoare vor fi reprezentații Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, ISJ, CCD, CJRAE.

Andra Bică (ISJ Vâlcea): Activităţile desfăşurate în proiect corespund unor probleme reale şi grave

Prezent la conferinţa de de promovare a proiectului ”Servicii de Prevenire și Remediere în Educație: SPRE școală” a fost şi inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, prof. Andra Bică, care a vorbit despre importanţa acestui proiect.

„Aş vrea să vă spun câteva cuvinte despre acest proiect şi care au fost motivele care au stat la baza dorinţei noastre de a implementa acest proiect în judeţul Vâlcea. Proiectul nostru este implementat în două judeţe, în Vâlcea şi Mehedinţi, şi face posibilă prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii pentru persoanele din comunităţile dezavantajate, mai ales din mediul rural şi din rândul populaţiei de etnie romă. Beneficiarul proiectului este Inspectoratul Judeţean Şcolar Vâlcea, având ca parteneri Asociaţia Scientia Nemus, din Drobeta Turnu Severin, Şcoala Gimnazială Colonie, Râmnicu Vâlcea; Liceul Tehnologic ”Căpitan Nicolae Pleşoianu”, Structura Şcoala Gimnazială ”Spiru Haret”, Râmnicu Vâlcea; Liceul ”Gheorghe Surdu”, Brezoi, judetul Vâlcea; Colegiul Naţional ”Traian”, Drobeta Turnu Severin; Colegiul Tehnic ”Dierna”, Orşova.

Activităţile desfăşurate în proiect corespund unor probleme reale şi grave cu care ne confruntăm: gradul tot mai mare al abandonului şcolar în rândul copiilor, precum şi părăsirea timpurie al sistemului şcolar. S-a constatat faptul că majoritatea elevilor cu risc de abandon şcolar din familiile cu nivel educaţional scăzut, în care părinţii nu deţin experienţă în cadrul şcolii şi nu pot avea o influenţă pozitivă asupra parcursului şcolar al copiilor. De aceea, se impune necesitatea educării părinţilor şi al copiilor, astfel încât ei să înţeleagă rolul şcolii, precum şi importanţa formării şi educării copiilor. ISJ Vâlcea susţine şi promovează facilitarea accesului la educaţie de la o vârstă fragedă pentru reducerea numărului de elevi cu rezultate slabe la învăţătură, pentru combaterea absenteismului şi recuperarea şcolară prin programe de tip «A doua şansă». Doresc să colaborăm şi în viitor, să găsim modalităţi pentru promovarea unor activităţi similare, care să asigure creşterea calităţii în învăţământul românesc” – a spus Andra Bică, inspector şcolar general al ISJ Vâlcea.

Managerul de proiect: Acest proiect are un mare impact social

Şi inspectorul general din cadrul Ministerului Educaţiei, Cosma Dragoş, a fost prezent la eveniment, el fiind încântat de eforturile depuse de cei implicaţi în proiect, sperând că acest program va fi un bun exemplu şi pentru alte Inspectorate Şcolare din ţară: „Mă bucur că asistăm împreună la lansarea acestui proiect cu un obiectiv generos: prevenirea abandonului şcolar. Abandonul şcolar, din păcate, în ultimii ani a luat proporţii îngrijorătoare. Sper că ceea ce şi-au propus colegii noştri în acest proiect să se materializeze prin realizarea unor metode sau mijloace, având grupul ţintă de 1300 de elevi. Toate aceste exemple de bună practică sper să se propage în toate şcolile şi, de ce nu, în toate judeţele din ţară. Vă felicit pentru această iniţiativă şi pentru lansarea acestui proiect şi să vă urez succes în realizarea obiectivelor propuse”.

De asemenea, despre tot ceea ce implică acest proiect a vorbit şi Ion Vlăsceanu, managerul proiectului: „«Spre Şcoală», aşa se numeşte proiectul nostru. Servicii de prevenire şi remediere în educaţie. Acest proiect are un mare impact social, în primul rând pentru că îşi propune să modifice în bine un indicator şi anume indicatorul care se referă la abandonul şcolar. Activităţile proiectului sunt canalizate în aşa fel încât să ajute aceşti tineri care au abandonat şcoala să revină spre şcoală şi să îi ajute pe acei tineri care sunt în pragul părăsirii timpurii a şcolii să rămână la şcoală şi să-şi continue studiile.

Pe lângă aceste activităţi, mai avem o activitate foarte importantă de consiliere, care ajută celelalte două activităţi în derularea proiectului. Şi consilierea se realizează atât pentru cei care sunt în abandon şcolar, cât şi pentru cei care sunt în situaţia de a părăsi şcoala.

Avem cinci mari activităţi, însă sunt atât de complexe încât au necesitat angajarea unui număr mare de experţi, fiind vorba de aproape 200 de experţi, care fac parte acum din echipa de implementare a proiectului. Prima activitate este cea de management, care presupune planificarea, coordonarea, evaluarea, raportarea activităţilor specifice, precum şi adoptarea de măsuri corective în situaţia în care apar abateri de la planificarea iniţială.

A doua activitate este de informare şi publicitate. Este acoperită pentru întreaga perioadă a proiectului şi de această activitate răspund doi experţi, câte unul din fiecare judeţ, iar unul dintre cei care răspund este inspectorul şcolar Isabella Ioniţă. În cadrul acestei activităţi au fost planificate două conferinţe. Una este aceasta şi alta de închidere, care va avea loc peste 2 săptămâni.

A treia activitate este remedială de tip a doua şansă. Această activitate s-a ocupat de grupul de tineri care erau în risc şi care au abandonat şcoala. De asemenea, ca subactivitate am avut recrutarea şi selectarea grupului ţintă pentru includerea în programul de educaţie remedială.

A patra activitate este furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi asistenţă educaţională în vederea prevenirii fenomenului de prevenire a abandonului şcolar. Nu a fost suficient să facem activităţi cu aceşti tineri, ci trebuie să îi consiliem pentru că este foarte important ca ei să conştientizeze că pentru ei este benefic să urmeze cursurile şcolare, să nu fie analfabeţi.

Ultima activitate este cea de învăţare informală şi non-formală centrată pe elevi pentru dezvoltarea competenţelor de bază. Aici avem 1000 de elevi, care sunt în pericol de a părăsi timpuri şcoala, pentru că au absenţe. Imaginaţi-vă ce muncă a fost din partea echipei de implementare să identifice aceşti elevi din toate şcolile din cele două judeţe. Culmea este că sunt mai mulţi elevi care sunt în pericol de abandon şcolar”.