Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

„Performanță prin educație”- exemplu de bune practici

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: Performanță prin educație practică
Contract: POCU/626/6/13/132913

„Performanță prin educație”- exemplu de bune practici

Primul eveniment de informare și matchmaking din cadrul proiectului “Performanță prin educație practică”, POCU/626/6/13/132913, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, a avut loc în data de 15 iunie 2021, la Brașov, fiind organizat de Camera de Comerț și Industrie Brașov si Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin din România, parteneri în acest proiect.

Proiectul reprezintă un exemplu de bune practici și colaborare între Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF și Camera de Comerț și Industrie Brașov – CCIBV. „Performanță pentru educație” a apărut ca o necesitate și o nevoie identificată în urma dezbaterilor care au avut loc în cadrul proiectului național “Pactul pentru Muncă”.

“Pactul pentru Muncă” a reunit antreprenori, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai guvernului, patronate, oficiali ai companiilor naționale și multinaționale, care în cei doi ani de dezbateri au identificat soluții viabile pentru flexibilizarea pieței forței de muncă din România. Una din nevoile reale pe care o resimt antreprenorii o reprezintă forța de muncă specializată pe domeniile lor de activitate și acest lucru se poate realiza prin pregătirea practică a tinerilor încă de pe băncile școlii.

Cristina Chiriac, Președinte CONAF, a declarat: „Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor mediului de afaceri, CONAF a inițiat împreună cu CCIBV proiectul „Performanță prin educație practică” și astfel 245 de studenți și masteranzi vor putea să facă practică, pe o perioadă de doi ani, în cadrul unor companii private, specializându-se în meseria pe care o vor practica pe viitor. Dintre aceștia, minim 86 de tineri își vor găsi locul de muncă mult visat. În acest fel, încurajăm antreprenorii să absoarbă, în cadrul companiilor lor, tineri cu o experiență de lucru încă de pe băncile școlii. Acesta este un proiect pilot în România, un model de succes bazat pe adaptabilitate, conștientizare și focusarea eforturilor promovării educației antreprenoriale și este totodată o continuitate, în sensul practic, a amplei acțiunii naționale, „Pactul pentru Muncă” inițiat în 2019”.

Pe această cale, Președintele CONAF a încurajat toți antreprenorii să își arate deschiderea de a primi tineri în practică pentru că beneficiile sunt de ambele părți: pe de o parte, tinerii vor avea experiența necesară ca la finalul școlii să se angajeze cu ușurință, iar mediul privat va avea la dispoziție resursa umană specializată. „Îmbinarea celor două componente poate crea valoare adaugată sporită unui business și plusvaloare muncii prestate. Astfel, cererea și oferta de pe piața muncii se vor contopi natural, creând un mix perfect care va conduce la prosperitate pentru toți cei implicați”, a concluzionat Cristina Chiriac.

Prezentarea oportunităților oferite de proiect, relevanța parteneriatelor între mediul universitar și antreprenorial, nevoile de formare identificate în piața muncii – profilul angajatului, sau importanța formării profesionale prin educație practică, au fost de asemenea dezbătute în cadrul evenimentului.

Întâlnirea a avut rolul de a aduce împreună la masa dialogului oamenii de afaceri, antreprenorii din Brașov și din regiune și reprezentanții universităților din Brașov pentru a identifica soluții de inserție a tinerilor absolvenți în piața muncii.

După perioada de efectuare a stagiilor de practică, minim 86 dintre studenții și masteranzii ce fac parte din grupul țintă ai proiectului se vor putea angaja direct. Tuturor participanților li se vor premia performanțele și vor dobândi o diplomă de calificare în urma participării în proiect, aceasta contribuind la consolidarea portofoliului de experiențe acumulate de aceștia.

Evenimentul a fost moderat de Alexandra Grancea, PR CONAF Brașov. În cadrul evenimentului au luat cuvântul, din partea Camerei de Comerț și Industrie Brașov, domnul Cosmin Roșia – Directorul General, doamna Daniela Giol – Managerul de Proiect, iar din partea CONAF, doamna Alina Paul, Președinte CONAF Brașov. Printre invitați, au fost prezenți Decanul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Spiru Haret, Conf. Univ. Dr. Otilia Todor, Decanul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Transilvania Brașov, Prof. Dr. Psih. Mariela Pavalache – Ilie, doamna Nicoleta Munteanu, Managing partener Euroinsol, Fondator Kids in Business și Vicepreședinte CONAF și doamna Eleonora Ion, Director General AGRICIN.

***

Acest prim eveniment de informare și matchmaking face parte dintr-o serie de astfel de evenimente ce vor fi organizate în cadrul campaniei de promovare si stakeholder engagement și are ca scop selectarea a cel puţin 20 de agenţi economici pentru formalizarea unor colaborări de lungă durată prin parteneriate de atragere de parteneri, cu preponderență parteneri cu activități în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să se implice împreună cu beneficiarul, partenerul și partenerii universităților în dezvoltarea de oportunități de practică pentru studenți, identificarea obiectivelor programului de consiliere și orientare, creare de locuri de muncă și inserție a participanților la program în câmpul muncii și implicare într-un dialog structurat care să aibă ca scop elaborarea unui document cadru relevant pentru universități în procesul de actualizare a ofertelor educaționale la nevoile pieței muncii.

Prin activitățile implementate, proiectul iși propune următoarele rezultate:
– 245 studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, din care: 25 studenţi aparţinând minorităţii romă sau studenţi din mediul rural;
– 177 studenţi care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant;
– 30 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant;
– 86 studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant.